Nieuwsbericht

Heemschut vraagt monumentenstatus voor het Tripolis-complex van Aldo van Eyck

Heemschut Amsterdam heeft de bestuurscommissie van Zuid gevraagd het kantorencomplex Tripolis aan de Amstelveenseweg, een ontwerp van Aldo en Hannie van Eyck, aan te wijzen als gemeentelijk monument om te voorkomen dat het gebouw rigoureus wordt ver- of overbouwd. Het gebouw en de omgeving worden bedreigd door de uitbreiding van de Zuid-as-bebouwing.

Het Tripolis-complex uit 1990-1994, behoort tot de serie late werken van Aldo van Eyck (1918-1999) en zijn vrouw. Kenmerkend zijn de uitwaaierende plattegrond en de torenvormige geclusterde bouwdelen. De situering van het complex is bijzonder, het staat namelijk op hetzelfde terrein als het voormalige Burgerweeshuis (uit 1960), waarmee Van Eyck wereldberoemd is geworden en dat zeer terecht op de Rijksmonumentenlijst staat.  De opdracht om naast het Burgerweeshuis ook een kantoorgebouw te ontwerpen was niet toevallig. Dankzij de realisatie van dit gebouw kon het Burgerweeshuis worden gerestaureerd. Maar niet minder belangrijk is dat Tripolis zodanig is ontworpen en gesitueerd dat beide gebouwen elkaar architectonisch en stedenbouwkundig versterken. Door de verdeling van het kantoorcomplex over verschillende bouwdelen en de opklimmende hoogte van de bouwvolumen vormt het een fraaie achtergrond voor het Burgerweeshuis. Voldoende afstand zorgt ervoor dat de combinatie van deze twee gebouwen op één terrein geen afbreuk doet aan de eigenheid en de kwaliteiten van elk complex.

Het terrein aan de Amstelveenseweg maakt onderdeel uit van de Zuid-as. De gemeente wil hier nieuwbouw toevoegen. Voor de herontwikkeling van Tripolis zullen zeker diverse aanpassingen nodig zijn. Daarbij dienen de belangrijke uiterlijke kenmerken en de samenhang met het Burgerweeshuis gerespecteerd en beschermd te worden. Als laat werk van Van Eyck is het kantorencomplex al monumentwaardig, de samenhang met het Burgerweeshuis maakt het uniek.

Foto: Wikimedia/PaulbeU kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.