Nieuwsbericht

Heemschut vraagt monumentenstatus voor laatste landarbeidershuisjes voormalig dorp Sloten

Heemschut Amsterdam heeft de bestuurscommissie van Nieuw-West gevraagd drie oude landarbeidershuisjes aan te wijzen als gemeentelijk monument, om te voorkomen dat zij geofferd worden voor enkele zelfbouwkavels. Het voormalig dorp Sloten is in 1921 geannexeerd door Amsterdam, maar op enkele plekken is de historische dorpsstructuur nog te herkennen. Deze laatste arbeidershuisjes tonen een belangrijk deel van de agrarische geschiedenis van het dorp.

Het blokje woningen is niet zo zeer om architectonische redenen van belang maar wel uit cultuur-historisch oogpunt als authentieke arbeiderswoningen in Sloten, die verder in het dorp niet meer voorkomen. Bijzonder is bovendien dat deze huisjes dicht op de Sloterweg staan en dat hier de wegsloot ontbreekt. Ze nemen daardoor een markante positie in.

Bij het beschermen van monumenten ging in het verleden de aandacht vooral uit naar bijzondere, markante gebouwen en nauwelijks naar onaanzienlijke arbeiderswoningen. Daardoor zijn dit soort huisjes heel zeldzaam geworden; een reden temeer voor behoud.

Behoud is van belang voor de agrarische geschiedenis. Zouden deze huisjes gesloopt worden, dan wordt een aspect van de Sloterweg weggepoetst en zal bij menigeen het idee ontstaan dat aan deze vanouds belangrijke weg naar het dorp alleen boerderijen hebben gestaan. De boerderijen die hier en daar gelukkig nog aanwezig zijn, zijn echter niet zo kwetsbaar als deze drie huisjes. Juist daarom dringt Heemschut met klem aan op bescherming.

6-2-2018
Ondanks belangstelling van Stadsherstel blijft de bestuurscommissie van stadsdeel Nieuw-West bij het eerder ingenomen standpunt om de huisjes geen monumentenstatus te verlenen.

De gemeente, die al sinds jaren eigenaar is, wil ook hier - net als aan de andere zijde van de Sloterweg - lucratieve zelfbouwkavels realiseren.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.