Nieuwsbericht

Heemschut vraagt om uitstel sloop Rubenslaanschool Utrecht

De modernistische architectuur van de Rubenslaanschool in Utrecht hoort onmiskenbaar bij de naoorloge wijk Kromme Rijn. Er is geen reden om dit najaar de school ineens te slopen na jaren van leegstand en daarom roepen we gemeente Utrecht op om de sloop uit te stellen tot de waarden van het gebouw goed zijn onderzocht en in context zijn geplaatst.

In een brief aan het college van burgemeester en wethouders doet Heemschut deze dringende oproep.

Er in de buurt weerstand tegen de snelle sloopplannen voor de Rubenslaanschool. De gemeente Utrecht heeft plannen om het gebouw te slopen, omdat het bouwkundig niet meer veilig zou zijn. Sinds een jaar of twaalf wordt er al geen onderwijs meer gegeven, de laatste jaren is het pand antikraak bewoond. Op termijn wil de gemeente de locatie gebruiken om er een nieuwe school te bouwen, maar het is onzeker wanneer.

Heemschut wijst de gemeente erop dat de naoorlogse wijk Kromme Rijn zeer goed bewaard is gebleven. Er zijn door de gemeenten zelfs al een aantal monumenten in de wijk aangewezen. De Rubenslaanschool maakt onderdeel uit van deze wijk en is zelfs mogelijk ook een monument.

We vragen ons af waarom er nu een ad hoc beslissing genomen moet worden om de school te slopen, terwijl er nog geen goede toekomstplannen zijn. Heemschut pleit ervoor om de school te onderzoeken en het gebouw in de context van de wijk bekijken en zo de discussie te voeren of behoud noodzakelijk is. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.