Nieuwsbericht

Heemschut vreest voor teloorgang dorpse karakter in Breedstraat Maarssen

Heemschut waarschuwt voor ongewenste gevolgen van het ontwerpbestemmingsplan Mastenbroek Breedstraat  in Maarssen.  Het betreft een bijzonder gebied aan de rand van het Rijks beschermde dorpsgezicht. Met veel historische bebouwing en de dominerende Heilig Hartkerk weerspiegelt de Breedstraat het dorpse karakter van Maarssen.

Bovendien heeft de te slopen garage uit de jaren dertig voldoende cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde om behouden te blijven. Dit pand verdient het om bij nieuwe planontwikkeling te worden geïntegreerd. Volgens Heemschut moet er een passende herbestemming mogelijk zijn voor dit voormalige garagebedrijf.

Ook is er volgens Heemschut sprake van een te overspannen bouwprogramma voor de locatie. Er is te veel woningbouw voorzien op een relatief klein oppervlak. De bewoners van de te bouwen woningen achter de Heilige Hartkerk krijgen nauwelijks zonlicht vanwege de forse schaduwwerking van de kerk.

Aan de noordzijde aan de rivier De Vecht vormt de doorlopende groene walkant aan de zuidzijde een sterke tegenhanger met de aaneengesloten bebouwing aan de Langegracht aan de overkant. Als de noordzijde van het plangebied bestraat en openbaar toegankelijk wordt, krijgt de Vecht hier het karakter van een (stads)gracht. Daardoor wordt de ruimtelijke karakteristiek en identiteit van de groene zuidoever aangetast.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.