Nieuwsbericht

Heemschut waardeert enorm dat Gelderland zijn betrokkenheid bij cultureel erfgoed bestendigt

Heemschut Gelderland reageert op de eerste versie van het beleidsprogramma Cultuur en Erfgoed 2017-2021 van de provincie Gelderland.

Al lang zet de provincie Gelderland zich samen met ondersteunende instellingen in voor het Gelderse culturele erfgoed in de breedste zin. Dat waardeert Heemschut enorm. Gelderland toont zich een betrouwbare partner voor het erfgoedveld. Het succesvolle erfgoedklimaat is mede te danken aan de langdurige betrokkenheid en breedgedragen ondersteuning van de provincie bij het ontsluiten, beleefbaar maken en versterken van het draagvlak en de interesse voor het Gelderse erfgoed. 

Nieuwe erfgoedbeleid 2017-2021

Heemschut stemt in met het nieuwe beleidsprogramma van de provincie Gelderland. Ze wil wel benadrukken dat de eerste versie een vrij sectoraal plan is. De focus ligt vooral op behoud en beheer van erfgoed en minder op de dwarsverbanden met andere provinciale beleidsthema's en landelijke ruimtelijke opgaven. Dat kan nog beter.

Aandacht voor erfgoed uit moderne tijd en waardevolle interieurensembles

De architectuur en het landschap uit de wederopbouw en van na 1965 staan volop in de belangstelling. Veel van deze gebouwen en gebieden worden echter bedreigd omdat de omloopsnelheid van gebouwen en gebieden toenneemt. Gebouwen worden steeds sneller gesloopt. Hier vindt Heemschut dat Gelderland een rol heeft om kennis te vergroten en onderzoek te doen naar de voor Gelderland meest waardevolle gebouwen en gebieden en te kijken hoe overheden, bedrijven en burgers hier mee om dienen te gaan. 

Heemschut Gelderland wil ook de nadruk leggen op behoud van historische waardevolle interieurensembles, die in landgoederen, buitenplaatsen, kerken, raadhuizen, woonhuizen, molens en industrieel erfgoed aanwezig zijn. Deze interieurs en losse interieuronderdelen worden vaak bedreigd met aantasting of vernietiging omdat men vaak niet weet dat het er is of eigenaren niet weten wat de waarde is. In het erfgoedprogramma zou specifieke aandacht kunnen komen voor deze waardevolle interieurensembles. 

Fysieke toegankelijkheid erfgoed

Heemschut Gelderland vindt ook dat de provincie een aanjager kan zijn om na te denken over de ontvangst van mensen met een beperking in historische gebouwen, musea, culturele instellingen en historische binnensteden, bijvoorbeeld door een toegankelijkheidstoets te laten uitvoeren. Maar ook websites en archiefdiensten moeten toegankelijker. Heel eenvoudige maatregelen kunnen al het verschil maken.
Aangezien het ook een van de doelstellingen van het programma is om erfgoed meer beleefbaar en toegankelijk te maken, zou de provincie ook rekening dienen te houden met mensen met een beperking.

 

Reactie Heemschut Gelderland, 1 maart 2016


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.