Nieuwsbericht

Heemschut wil aula Deventer school behouden

Heemschut Overijssel heeft de gemeente Deventer gevraagd de aula van de voormalige gemeentelijke technische school in Deventer te behouden. Dit omdat het een interessant baksteenreliƫf van Jo Pessink bevat, dat verloren zal gaan bij de voorgenomen sloop van het hele schoolcomplex. De aula vormt ook een belangrijke entourage voor een betonnen sculptuur van Renate Vincken.

Het L-vormige schoolcomplex uit 1970 dat bestaat uit een theoriegebouw, een gymzaal, een praktijkgebouw en sportvelden is ontworpen door J.B. Koning HBO en ir. J.C. Rentjes. Tussen de bouwdelen werden de aula en de hoofdingang geplaatst. Alle oorspronkelijke bouwdelen hebben een plat dak bedekt met een grindlaag.

Het bestuur van de school wil het hele complex slopen om een nieuw schoolgebouw te kunnen neerzetten. De gemeente Deventer geeft hiervoor ruimte in een ontwerp bestemmingsplan. Heemschut vindt totale sloop te rigoureus en heeft de gemeente daarom voorgesteld in het ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan te laten vastleggen dat in ieder geval het aulagedeelte van het schoolgebouw behouden blijft. In dit bouwdeel komen alle waardevolle elementen van het complex samen en gaat het baksteenreliëf niet verloren. Heemschut vindt ook, dat vanuit het aulagedeelte een nieuw stedenbouwkundig ontwerp voor een nieuwe school gemaakt kan worden. Ook de waterpartij van de betonsculptuur zou hersteld moeten worden.

De gemeente wil tot nu toe de aula niet behouden maar gaat wel onderzoeken of in de nieuwbouw ‘een referentie naar het bestaande gebouw kan worden gemaakt’ en de kunstwerken een passende nieuwe bestemming kunnen krijgen in het gebied. De commissie Overijssel volgt dit verder kritisch en krijgt ondersteuning van de werkgroep Monumentale Kunst.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.