Nieuwsbericht

Heemschut wil bescherming voor Calandlyceum Rotterdam

Heemschut vraag de gemeente Rotterdam om behoud van het voormalige Calandlyceum, een bijzonder en belangrijk modernistisch schoolgebouw uit 1962.

Heemschut heeft een brief aan de gemeente Rotterdam gestuurd waarin zij erop aandringt het voormalige Calandlyceum (nu Wolfert Dalton-school) aan de Argonautenweg 55 in de Rotterdamse wijk Hillegersberg te behouden en te renoveren. Het gebouw staat in verband met gebiedsontwikkeling op de nominatie om te worden gesloopt, hoewel het nog in redelijke staat verkeerd en er nog veel oorspronkelijke elementen aanwezig zijn.

Het schoolgebouw werd ontworpen door het architectenbureau Kuiper, Gouwetor & De Ranitz en is een prachtig voorbeeld van modernistische architectuur. Het bestaat uit het hoofdgebouw met aula en verschillende paviljoens, met elkaar verbonden door verhoogde glazen wandelgalerijen. Het geheel ligt in een groene buitenruimte. Bij de opening in 1962 werd het geroemd als het “vlaggeschip” van de Rotterdamse scholen, het “schoonste schoolgebouw in ons land” en “een kostelijk gemeenschapsbezit”. Aan de voorgevel van het hoofdgebouw bevindt zich een grote wandsculptuur van kunstenaar Louis van Roode. 

De Vereniging Stedenbouwkundig Wijkbehoud uit Hillegerberg heeft inmiddels een aanvraag ingediend om de school aan te wijzen als gemeentelijk monument. Heemschut steunt dit verzoek en vraagt de gemeente de cultuurhistorische belangen van dit pand prominent mee te laten wegen bij het besluit over de toekomst van het scholencomplex.

Brief aan college van B&W met ondersteuning monumentenstatus voor Wolfert Daltonschool


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.