Nieuwsbericht

Heemschut wil dat Het Anker in Hazerswoude-Rijndijk een monument wordt

De commissie Zuid-Holland van Heemschut heeft de gemeentelijk monumentenstatus aangevraagd voor het multifunctionele gebouw Het Anker in Hazerswoude-Rijndijk. Het Anker, een multifunctioneel wijkgebouw dat in 1971-1977 door de bekende architect Ton Alberts (1927-1999) werd ontworpen, is naar de opvatting van Heemschut van grote cultuurhistorische waarde.

Het gebouw wordt in het voortbestaan bedreigd. 

Het Anker is opgezet als multifunctioneel gebouw, een gebouwtype dat zeer typerend is voor de maatschappelijk ontwikkelingen van de jaren zeventig van de vorige eeuw. In de naoorlogse wijken was behoefte aan bundeling van activiteiten op wijkniveau in een laagdrempelig gemeenschappelijk gebouw. Het Anker vormt een karakteristiek voorbeeld van dit bouwtype.

Het Anker is een vroeg voorbeeld van organische architectuur in Nederland, van de hand van Ton Alberts, die daarbij samenwerkte met kunstenaar Arnold Hamelberg (1931-2010). Het vergelijkbare multifunctionele gebouw Meerzicht van Alberts uit dezelfde tijd in Zoetermeer is reeds gesloopt.

Het oorspronkelijke hoofdgebouw is in vrijwel gave staat, hoewel de functies van de ruimtes zijn veranderd. In 1987 vond er aan de noordzijde door Alberts een uitbreiding plaats in dezelfde bouwstijl.

De gemeente moet nu over de aanvraag beslissen. 

Foto: Google

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.