Nieuwsbericht

Heemschut wil De Trekvogel Almere behouden als monument

Erfgoedvereniging Heemschut heeft het college van B&W van Almere gevraagd gebouw De Trekvogel op De Blocq van Kuffeler te bestemmen tot gemeentelijk monument. Uit mediaberichten is gebleken dat eigenaar Flevo-Landschap het gebouw wil slopen.

Heemschut vindt dat het gebouw behouden moet blijven omdat het cultuurhistorische waarde heeft, van betekenis is voor de identiteit van Almere en het bijzondere beleving geeft aan De Blocq van Kuffeler.

Zoals bekend belichaamt De Blocq van Kuffeler het begin van de polder Zuidelijk Flevoland. Het is het enige monument uit deze pioniersfase dat nog resteert in Almere.

In de jaren zestig van de vorige eeuw zette de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders het tijdelijk bedoelde gebouw neer op het voormalig werkeiland bij gemaal De Blocq van Kuffeler. Het was toen dienstpension en kantine voor de arbeiders die aan de nieuwe polder werkten. Daarna was het tot halverwege de jaren tachtig een café-restaurant voordat het een natuurinformatiecentrum werd.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2021 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.