Nieuwsbericht

Heemschut wil meer oog voor historisch groen bij restauratieplannen Huis der Boede

Het 18e eeuwse Landgoed Huis der Boede nabij Vlissingen wordt gerestaureerd. Zowel huis als tuin worden aangepakt en er komt een nieuw villapark op het terrein.

Heemschut Zeeland reageert op het ontwerpbestemmingsplan van Landgoed Huis der Boede, dat juridisch-planologisch de restauratie van het landgoed en tuin en bouw van 22 villa's mogelijk maakt. 

Heemschut is positief over de plannen voor het landgoed en deze vormen een gunstig uitgangspunt voor een geslaagde herbestemming met behoud van kwaliteit op de langere termijn. Wel vindt ze dat op een aantal punten verbeteringen gewenst is, met name ten aanzien van het historische groen.Ze volgt de Stichting Dorpsraad Koudekerke in haar reactie.

De commissie is positief over het herstel van het park met de zichtlijnen, maar stelt wel voor om zoveel mogelijk gebruik te maken van de aanwezige historische boomgroepen aan beide zijden van het woonhuis en aan beide zijden van de zichtassen wat oudere bomen te planten. Daarnaast is het voor het publiek opengestelde gedeelte te beperkt van omvang. Ze ziet verder graag dat minder ontsluitingswegen in het bos aan de Ter Poorteweg worden aangelegd. 

Verder vindt Heemschut Zeeland dat in het bestemmingsplan voor toekomstig behoud van de karakteristiek en onderhoud van het park er een paragraaf economische uitvoerbaarheid moet worden ingevoegd waarin een budget voor onderhoud en beheer in een apart Groenfonds is opgenomen.

Ze vindt ook dat de cultuurhistorische paragraaf erg algemeen is, terwijl eigenlijk op het hele terrein een dubbelbestemming cultuurhistorie moet liggen. De provincie Zeeland heeft gebouw en omliggend park als waardevol bestempeld in hun provinciale cultuurhistorische waardekaart.

 Foto: Bodoklecksel CC BY SA 3.0

Brief commissie Zeeland


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.