Nieuwsbericht

Heemschut wil onderzoek naar 'sloop' rijksmonument Heumen

De commissie Gelderland van Heemschut heeft de gemeente Heumen gevraagd een onderzoek te starten naar het verdwijnen van de rijksmonumentale schuur aan de Vosseneindseweg in Heumen. Dat onderzoek moet duidelijk of er sprake is van moedwillige sloop. Duidelijk is al wel dat de schuur jaren moedwillig werd verwaarloosd.

Wat er ook met de schuur is gebeurd, het is duidelijk dat er sprake was van jaren achterstallig onderhoud. Het verval van een rijksmonument is in de Erfgoedwet als strafbaar opgenomen. De gemeente is heeft de verantwoordelijkheid voor de handhaving van de wet. De zorg voor erfgoed is daarmee een van de wettelijke taken van de gemeente.

Dat de schuur door de slechte staat is ingestort of moedwillig is gesloopt, behoeft daarom nader onderzoek. De reactie van de gemeente in een recent artikel van de Gelderlander vinden wij onvoldoende. Wij lezen: “Er is volgens de gemeente Heumen helemaal geen sprake van sloop. Het gebouw was al ingestort, het puin is afgevoerd. Zaak afgedaan. “

Voor Heemschut is de zaak daar juist niet mee afgedaan. Is er bijvoorbeeld door de gemeente een sloopvergunning verstrekt of is er een sloopmelding binnengekomen?

Volgens onze informatie was de schuur recent helemaal niet in een dergelijke staat dat instorting te verwachten viel. Wij dringen aan op een vervolgonderzoek naar het verdwijnen van dit rijksmonument.

Wij hebben inmiddels begrepen dat er vanuit betrokken (overheids)instanties al meerdere malen aandacht is gevraagd bij de gemeente voor de zorgwekkende staat van het rijksmonument en dat er ook is gewaarschuwd voor moedwillige sloop.

Wij sturen de brief in afschrift naar de gemeenteraad omdat zij als hoogste orgaan binnen de gemeente ook kunnen overgaan tot een onderzoek naar het voorval. Verder brengen wij de provincie Gelderland op de hoogte omdat zij de toezichthoudende taak hebben over het uitvoeren van de wettelijke taken en wij dus actieve zorgen hebben hierover.

Lees ook:
https://www.gelderlander.nl/heumen/is-het-rijksmonument-ingestort-of-gesloopt-dat-is-de-vraag~a6cbaeab/

Een artikel over de zaak in de Gelderlander.
De schuur toen die er nog stond. Foto: Wikimedia Commons

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.