Nieuwsbericht

Heemschut wil voormalige kerk in Grou tegen sloop beschermen

Vrees voor sloop van een voormalige kerkgebouw in Grou is er al een paar jaar. De Bond Heemschut vraagt de gemeente nu om het als monument te bestempelen.

Het probleem: Grou en alle andere plaatsen in de opgeheven gemeente Boarnsterhim hebben geen gemeentelijke monumentenlijst. Heel belangrijke monumenten staan wel op de lijst rijksmonumenten (in Grou zijn dat er 42), maar voor andere kenmerkende gebouwen is er niks. Die kunnen daarom makkelijk verbouwd of zelfs gesloopt worden.

De kerk aan de Kievitstraat in Grou is daar een van. Het is een traditioneel kerkgebouw zonder toren uit de jaren dertig, dat begin deze eeuw na een vlotte fusie van de kerken in Grou en Jirnsum overbodig werd. De gemeenteleden gingen voortaan naar de Sint Piter.

Dat leidde in Jirnsum al tot ophef, toen de leegstaande kerk daar gesloopt dreigde te worden. Daar lijkt een oplossing voor te komen: er komt een woning in.

In Grou was in 2015 al sprake van mogelijke sloop van de gereformeerde kerk aan de Kievitstraat. Er zou een wooncomplex komen voor mensen met een beperking. Daar is nog steeds geen vergunning voor aangevraagd.

Toch dringt de Bond Heemschut deze maand in een brief aan de Leeuwarder raad aan, om de kerk „zo snel mogelijk” op een lijst gemeentelijke monumenten te zetten „en zo te redden van de slopershamer”, zo schrijft voorzitter Paula Voorthuijsen. De bond gaat af op geruchten dat er op die plaats een appartementengebouw komt.

Bond Heemschut vindt de hele omgeving van waarde. De kerk staat vlakbij het raadhuis (dat op de rijksmonumentenlijst staat) en een dubbele dienstwoning. „Deze panden, allen in traditionalistische stijl, vormen samen met het Wilhelminapark en het kerkhof een cultuurhistorisch waardevolle en herkenbare plek in Grou net buiten het beschermde dorpsgezicht. Maar van enige bescherming is geen sprake.”

 

Bron: Leeuwarder Courant (25 april, registreren noodzakelijk)


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.