Nieuwsbericht

Heemschut woest over voorgenomen vernietiging kunstwerk voormalig politiebureau Hilversum

De Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Heemschut heeft met verbijstering kennisgenomen van de voorgenomen vernietiging van een kunstwerk van het voormalige politiebureau aan de Hilversumse Kampstraat. In 2021 is dit kunstwerk gered bij de sloop van het politiebureau, met de bedoeling om het elders in Hilversum een nieuwe plek te geven. Nu dreigt het werk alsnog vernietigd te worden.

Het kunstwerk is in 1977 door kunstenaar Cor Dam gemaakt voor het toen nieuwe politiebureau van Hilversum. Het kunstwerk kreeg een prominente plek tegen het trappenhuis aan de Kampstraat. Het kunstwerk is vervaardigd van beton, en meet 6 x 10 m. De gemeente Hilversum was opdrachtgever en heeft voor dit kunstwerk het gigantische bedrag van fl. 76.000,- uitgetrokken.

Dit werk van Cor Dam is een zeer hoogwaardig voorbeeld van monumentale kunst uit de zeventiger jaren. In een periode waarin deze kunstvorm langzaam verdwijnt realiseert Cor Dam een sierlijk werk met een materiaal dat toen zo geliefd was: het ruwe beton. In de monumentale kunst werd dit materiaal echter zelden toegepast. Het werk valt verder op door zijn uitzonderlijke omvang, zeker gezien de locatie in de (toen nog) kleinschalige Hilversumse binnenstad. Het is een unieke blikvanger en tevens een hoogtepunt in het oeuvre van de belangwekkende monumentale kunstenaar Cor Dam.

Bij de sloop van het politiebureau is het kunstwerk in overleg tussen Heemschut, de gemeente Hilversum en de politie gered en opgeslagen op het Circusterrein aan de Diependaalselaan, met de bedoeling het een nieuwe bestemming te geven in Hilversum. Tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad in maart 2021 heeft toenmalig wethouder Floris Voorink toegezegd om te onderzoeken of herbestemming op het Arenapark mogelijk is. Dit onderzoek is momenteel gaande. Recent heeft de gemeente ook aan een constructeur de opdracht gegeven om de technische mogelijkheden van herbestemming nader te onderzoeken. Toch dreigt nu vernietiging, simpelweg omdat de gemeente op de zeer korte termijn wil starten met de sanering van het Circusterrein. Verplaatsing naar een opslag elders, bijvoorbeeld het MOB-terrein is wel besproken, maar de gemeente durft om onduidelijke redenen de verplaatsing en opslag niet op een fatsoenlijke manier te regelen. Men wil het werk voor slechts 2 jaar op het MOB-terrein opslaan, terwijl de beoogde herbestemming – het nieuw te bouwen zwembad in het Arenapark - pas over een jaar of 4-5 actueel is. Aangezien het kunstwerk gewoon buiten kan liggen zijn de kosten van een langere opslag verwaarloosbaar. Storend is ook dat de deur voor echt overleg dicht lijkt te zitten. Niet alleen dreigt nu op de zeer korte termijn belangrijk erfgoed verloren te gaan, ook is het een zorgelijke verkwisting van gemeenschapsgeld. De creatie van het kunstwerk in 1977, de technisch complexe en dus kostbare redding in 2021 en de vele ambtelijke uren in de afgelopen jaren zijn voor niets geweest. Wij roepen de gemeente dan ook op om alsnog de redding te regelen. Onze organisatie wil daarbij graag een constructieve en ondersteunende rol pakken.

Helaas lijkt er in Hilversum sprake te zijn van een patroon. De vernietiging van dit kunstwerk, de aanvankelijk lakse omgang met de illegale verbouwing van Zonnestraal, de sloop van een monumentwaardig ateliergebouw bij klooster De Stad Gods en de voorgenomen sloop van het beschermde monument Noorderweg 42-44 laten zien dat het college te weinig opkomt voor het behoud van belangrijk Hilversums erfgoed.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.