Nieuwsbericht

Heemschut zet campagnefilmpjes tegen bezuinigen monumentenzorg online

Nieuwe campagnefilmpjes van eigenaren die de dupe worden van de bezuiniging door middel van afschaffing fiscale aftrek

In enkele filmpjes spreken monumenteneigenaren zich uit tegen de bezuiniging van 25 miljoen per jaar door middel van het afschaffen van de fiscale aftrek van onderhoudskosten voor private eigenaren. Het beeld ontstaat dat de regeling ongeoorloofd gebruikt wordt en niet meer het doel dient waarvoor het is ingesteld. Hier zie je gewone mensen aan het woord die de aftrek hard nodig hebben in hun poging om ons gezamenlijk cultureel erfgoed zo goed mogelijk te onderhouden en behouden.

 

Op erfgoed bezuinigen is een monumentale vergissing vindt Vera Franken!

 

Reactie Ronald de Bruijn, verontruste eigenaar rijksmonumentaal pand

 

Reactie van Adriette Laan-Moolenaar, "beheer van monument is straks alleen geschikt voor rijke mensen!"

 


Bekijk ook ons Youtube-kanaal Heemschut 

 

Bent u ook tegen de bezuiniging van 25 miljoen op de monumentenzorg!

Onderteken ook de PETITIE. We willen voor 1 november as.  10.000 handtekening ophalen.

Deze handtekeningen zullen worden aangeboden aan de Vaste Kamercommissie van Financiën op 1 november, 13:30 uur.

 

Over de campagne Op erfgoed bezuinigen? een monumentale vergissing!

De Federatie Instandhouding Monumenten, Kunsten ’92 en Erfgoedvereniging Bond heemschut zijn een campagne gestart om te protesteren tegen het kabinetsvoornemen om in de begroting 25 miljoen euro voor de instandhouding van monumenten te schrappen. Hieronder vallen niet alleen meer dan 30.000 woonhuizen, maar ook honderden boerderijen, buitenplaatsen, molens, landgoederen, tuinen en parken. Ongever de helft van de 60.000 rijksmonumenten wordt door deze bezuiniging getroffen. De eigenaren van deze panden mogen straks het onderhoud grotendeels zelf gaan betalen. Het bezitten van een Rijksmonument wordt zo een dure aangelegenheid en onbetaalbaar voor vele monumentenbezitters. Dat is een miskenning van de waarde van monumenten voor de gemeenschap en ondergraaft de bereidheid onder eigenaren om rijksmonumenten goed en planmatig te onderhouden. Monumenteneigenaren rekenen op een betrouwbare overheid en het afschaffen van de fiscale aftrek schaadt het vertrouwen. Dat leidt tot uitstel, afstel en waardenverlies van rijksmonumenten. En dus tot hogere kosten in de toekomst!

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.