Nieuwsbericht

Heemschut ziet graag een echte memorieplek ontstaan in en rond hotel Dreijeroord te Oosterbeek

Heemschut en AWN vragen aan gemeente Renkum en eigenaar om in ontwerp rekening te houden met boven- en ondergronds erfgoed

Lang dreigde sloop en nieuwbouw voor Hotel Dreyeroord. Het is aan de Stichting Behoud WO2 Erfgoed Gelderland, talloze andere organisaties en duizenden verontruste burgers te danken dat projectontwikkelaar Amvest met een nieuw verbeterd plan voor Dreyeroord is gekomen. Op 9 februari 2017 werd het nieuwe plan gepresenteerd. Het betreft een exacte kopie van het huidige gebouw. Met de reconstructie kiest Amvest gelukkig voor behoud van het gevelbeeld;  met de gedachteniskamer blijft de herinneringswaarde aan de Tweede Wereldoorlog levend. Het 'nieuwe' Dreijeroord refereert zo aan het oude gebouw. Een en ander wordt mogelijk gemaakt in het nieuwe bestemmingsplan dat ter inzage is gelegd.

Reactie Heemschut

Heemschut Gelderland en AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie hebben een reactie gestuurd naar gemeente en projectontwikkelaar. Daarin geven ze aan in te stemmen met de plannen rond Dreijeroord. Wel doet ze enkele suggesties ter verbetering van het ontwerp. Dan kan beter rekening gehouden worden met het aanwezige boven- en ondergrondse erfgoed. 

Zo ligt onder het huidige gebouw de resten van het middeleeuwse bouwhuis de Drijen. Wij zien graag dat resten behouden blijven of als de bodem toch verstoord wordt dat delen in het nieuwe ontwerp worden opgenomen en zichtbaar worden. De kelders zijn historisch van groot belang omdat daarin veel mensen een schuilplaats vonden tijdens de gevechten. Behoud van de huidige kelders is sterk te preferen boven het slaan van nieuwe funderingspalen. Het ontwerp van voorgevel kan nog in kracht en allure winnen, met name de ingangspartij.

Heemschut ziet graag schriftelijk vastgelegd dat  de “memorieplek” binnenshuis (gedachteniskamer) en buiten goed wordt ingericht. In de tuin rond Dreijeroord kan het oorlogsverleden nog beter zichtbaar gemaakt worden.

 

Ontwerp-bestemmingsplan nieuwbouw Dreijeroord, 5 april 2017

Brief aan college B&W Renkum, 5 april 2017

 

Heemschut dossier Dreijeroord


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.