Nieuwsbericht

Heemschut Zuid-Holland vraagt aandacht voor verwaarloosde monumentale boerderij Den Bommel

Boerderij raakt door verwaarloosde staat niet verkocht.

Boerderij Zeldenrust

Boerderij Zeldenrust ligt in Den Bommel aan de N59 die dwars over het eiland Goeree-Overflakkee loopt. Het rijksmonument stamt oorspronkelijk uit de 18e eeuw. De boerderij is witgepleisterd, heeft een hoge puntgevel en een met pannen bedekt zadeldak. De eind 19e eeuwse stal is een jaar geleden illegaal gesloopt. Bij de ingang bevinden zich hekpijlers met Lodewijk XVI-siervazen en een jaartal: 1781. 

Boerderij te koop 

De boerderij staat al enige jaren te koop. Sindsdien is er geen of nauwelijks meer onderhoud gepleegd. Ze zal in die staat nooit verkocht worden, vreest Heemschut. Waarschijnlijk berust er nog een agrarische bestemming op het huis, wat de verkoopbaarheid beslist niet bevordert. Voor het voortbestaan van de hoeve moet het ergste worden gevreesd, als niet wordt ingegrepen.

Onderhoudsgebrek aanpakken

Boerderijdeskundige G. Hoek heeft al eerder aandacht voor het onderhoudsgebrek gevraagd. Heemschut Zuid-Holland heeft per brief steun betuigd aan de oproep van de heer Hoek aan het college van B&W om behoud van dit rijksmonument na te streven. De gemeente staat verschillende methoden ter beschikking om het gebrek aan onderhoud aan te pakken. Ook kan gedacht worden aan het versoepelen van de bestemmingsregels om meer kans tot herbestemming te krijgen. In het uiterste geval dient tot handhaving over te gaan. 

 

Brief G. Hoek aan college B&W van gemeente Goeree-Overflakkee, 11 november 2016

Adhesiebetuiging Heemschut Zuid-Holland, 19 januari 2017

 

Heemschut dossier aanpak verwaarlozing Goeree-Overflakkee


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.