Nieuwsbericht

Heemschut Zuid-Holland wil dat gemeente Goeree-Overflakkee meer monumenten aanwijst

Heemschut ondersteunt de aanvraag van de Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht voor meer gemeentelijke monumenten

Goeree-Overflakkee is een gemeente die in 2013 is ontstaan uit de voormalige gemeenten Middelharnis, Goedereede, Dirksland en Oostflakkee. Echter, in de nieuwe gemeente ontbreekt een samenhangend en integraal monumentenbeleid. Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht en Heemschut Zuid-Holland vragen nu per brief aan de gemeente om het monumentenbeleid te verbeteren, onder andere door middel van aanwijzing van meer monumenten. 

Monumentenlijst niet eilandsdekkend

Twee van de voormalige gemeenten hadden een monumentenbeleid, de andere twee niet. De voormalige gemeente Goedereede kent 163 gemeentelijke monumenten, de voormalige gemeente Middelharnis 4, en de voormalige gemeenten Dirksland en Oostflakkee hebben geen gemeentelijke monumenten. Op Flakkee is er dus een forse achterstand in het aantal gemeentelijke monumenten.

Sloop dreigt

Sloop dreigt voor een aantal cultuurhistorisch waardevolle elementen die geen bescherming genieten via een bestemmingsplan of de Erfgoedverordening. Voor sommige elementen komt bescherming te laat, zoals afgelopen jaar nog bleek uit de onverwachte sloop van de boerderij Koornlust in Stellendam en het verdwijnen van een 18e-eeuws sluisje even zuidoostelijk van het Sas van Dirksland. Deze maand werd nog bekend dat de 18e eeuwse boerderij Pauwestee te Dirksland op de nominatie staat om gesloopt te worden.

Verzoek

Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht heeft voor 24 panden de monumentenstatus aangevraagd bij het college van B&W op basis van de vigerende erfgoedverordening.Heemschut Zuid-Holland ondersteunt deze aanvraag.

 

Foto: Gertjan de Boer, 2017.

 

Aanvraag Stichting tot bescherming van het Dorpsgezicht, 16 november 2016

Adhesiebrief aan college B&W van Goeree-Overflakkee, 19 januari 2017


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.