Nieuwsbericht

Herbestemming Voormalige GAK gebouw geeft Stationsplein Hilversum de nodige kwaliteitsverbetering!

Erfgoedorganisaties Hilversum wijzen gemeenteraad op potentie van gebouw in nieuwe stationsgebied

De Hilversumse erfgoedorganisaties Albertus Perk en Hilversum Pas Op!, het Cuypersgenootschap en Heemschut Noord-Holland proberen plannen voor sloop van het voormalige GAK gebouw aan het Stationsplein te Hilversum te voorkomen.  De organisaties willen dat de gemeente gaat onderzoeken wat de cultuurhistorische waarde van dit gebouw is en of behoud en renovatie van het huidige GAK gebouw ingepast kan worden in de plannen. Door zonder meer voor sloop te kiezen krijgt het bijzonder ontwerp van een belangrijk architect als Onno Greiner (1924-2010) geen eerlijke kans.

Herbestemming is mogelijk 

Enkele jaren geleden is door Lips/Dudok Wonen een plan uitgewerkt dat wel degelijk uitgaat van aanpassing van het gebouw met horeca en commerciële ruimten op de begane grond en met appartementen daarboven. Dit plan staat nog steeds vermeld op de website van Vemid als herontwikkelingslocatie. Dit plan verdiend naar onze mening alle steun.

Volgens Martien van Goor, jarenlang de compagnon van Onno Greiner, is het GAK gebouw “geschikt om in te wonen onder andere vanwege de daglichttoetreding en de al aanwezige balkons. De aanwezige overmaat maakt het mogelijk het gebouw een andere functie te geven.“

Kortom, wij zijn er niet van overtuigd dat sloop van het GAK gebouw de enige mogelijkheid is om tot een prachtig en overtuigend stationsgebied te komen. Behoud en hergebruik van bestaande gebouwen zou voor sloop en nieuwbouw moeten gaan zoals neergelegd in 'Het gesprek' van 2014,  georganiseerd door de Hilversumse Architectuurprijs.

 

Inspraakdocument Raad Hilversum, 14 december 2016

 

Foto: het nieuwe instituut.

 

Dossier voormalig GAK kantoor


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.