Nieuwsbericht

Succes! Het Oostwijk in Koedijk gered van sloop

Een buurtje van 30 sociale huurwoningen gebouwd in de jaren ’20 aan de oorspronkelijke West-Friese Omringdijk in Koedijk, net boven Alkmaar. Eenvoudige huizen, twee-onder-een-kap met grote tuinen. Twee blokjes van twee hebben aangebouwde klassieke koolschuren met gebroken kap. De oprichters van woningbouwvereniging Koedijk wilden meer dan betaalbare huisvesting bieden. Het buurtje ademt de sociale- en cultuurhistorie van de vaartuinders in het Rijk der Duizend Eilanden.

Twee jaar geleden was Het Oostwijk ten dode opgeschreven. Woningcorporatie Woonwaard had besloten tot sloop voor nieuwbouw. Maar de huurders verzetten zich met hand en tand en tegelijk kwamen de erfgoedorganisaties – Heemschut en de historische verenigingen van Koedijk en Alkmaar - in het geweer. Samen hebben ze het tij gekeerd. De gemeente moet het besluit tot een monumentale status nog nemen, maar alle deskundige oordelen wijzen de goede op: “uniek in Nederland”, “monumentaal“ en “van onschatbare waarde” zeggen SteenhuisMeurs en de monumentencommissie van Mooi Noord-Holland.

Woonwaard heeft daarom al besloten om niet te slopen, maar om leegkomende woningen geleidelijk te verkopen. De bewoners en de erfgoedorganisaties willen minstens dat met name de gevels vóór de verkoop gerehabiliteerd worden. De strijd is dus nog niet helemaal gestreden, maar Het Oostwijk blijft hoe dan ook behouden.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.