Nieuwsbericht

Historisch interieur kapel Klooster Sint-Agnetenberg Sittard-Geleen bedreigd

Heemschut Limburg heeft naast de erfgoedinstelling Stichting Jacob Kritzraedt, de Vereniging Sittards Verleden en de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born een zienswijze ingediend tegen de plannen van de gemeente Sittard-Geleen voor de herbestemming van de kapel van het voormalig Agnietenklooster.

Een gedeelte van het klooster alsmede de kapel en de sacristie zijn beschermd als rijksmonument. In 2015 is het klooster verlaten. De nieuwe eigenaar van het pand heeft plannen om in de beschermde voormalige kloostervleugels rond de pandhof woningen te vestigen en om de sacristie en de kapel om te bouwen tot woning.

De erfgoedorganisaties juichen dit initiatief toe met uitzondering van het realiseren van een privéwoning in de ruim driehonderd jaar oude kloosterkapel. Het laatbarokke interieur is nog helemaal origineel, gaaf en uiterst zeldzaam en kostbaar. Het is voor Nederland uniek dat in Sittard-Geleen zowel van dominicanen als van dominicanessen een kerk- / kapel-interieur van vóór de Franse Tijd bewaard is. Van 1626 tot 1632 woonden en werkten de paters dominicanen op deze locatie, in 1648 werden er de eerste twee dominicanessen gehuisvest.

De organisaties wijzen erop dat het interieur van de monumentale kapel bij een verbouwing tot privéwoning mogelijk gestript wordt en dat de kapel voorgoed ontoegankelijk wordt voor het publiek. Zij vinden dit onacceptabel en verlangen dat de kloosterkapel een publieke functie behoudt. Al bij al doen ze een dringend verzoek aan de gemeenteraad om de plannen op dit onderdeel af te wijzen.

Download de zienswijze hier

Interieur toen de kapel van Sint-Agnetenberg nog in gebruik was als kloosterkapel.
Foto: Guus Janssen.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.