Nieuwsbericht

Historisch platform groot Venlo opgericht

Heemschut heeft samen met een aantal organisaties die zich bezighouden met lokale geschiedenis van Venlo Historisch Platform Groot Venlo opgericht. Initiatiefnemer van het platform zijn Stichting Erfgoed Venlo en Heemschut Limburg.

De organisaties uit de Gemeente Venlo, die zich inzetten voor het levend houden van lokale geschiedenis, het vergroten van de bekendheid met archeologie en monumenten  en het verbreden van draagvlak voor het behoud ervan, besluiten te komen tot de oprichting van een Historisch Platform Groot Venlo. Het doel van het platform is het versterken van het door deze organisaties gevormde netwerk, afstemming en coördinatie van activiteiten, samenwerking en bundeling van krachten gericht op de hiervoor genoemde doelen.

De hierboven geformuleerde doelen worden nagestreefd door:

  • het uitwisselen van elkaars activiteiten en de opstelling van een (half)jaarlijkse historische kalender voor de Gemeente Venlo. Deze kalender wordt gecommuniceerd met verwante organisaties buiten het platform en zo nodig gepubliceerd in de lokale pers.
  • het uitwisselen van elkaars informatiebulletins en jaarverslagen.
  • het voorbereiden en evalueren van het erfgoedoverleg met de Gemeente Venlo.
  • het inventariseren, uitwisselen en wederzijds gebruik maken van de binnen onze organisaties aanwezige deskundigheden.
  • alle andere activiteiten, die bijdragen aan de genoemde doelen.

Deelnemende verenigingen zijn: Bond Heemschut, de Heemkundige Kring Tegelen, de Heemkunde­vereniging Maas- en Swalmdal, de Historische Werkgroep  Arcen-Lomm-Velden, de LGOG Kring Venlo, de Stichting Archeologisch Onderzoek Venlo, de   Stich­ting Erfgoed Venlo en de Stichting Heemkunde Arcen.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.