Nieuwsbericht

Hof bevestigt: Moedwillige verwaarlozing inderdaad strafbaar

Op 9 januari heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan over de rechtszaak naar aanleiding van het Hoompje (Sluis). Heemschut Zeeland deed in juli 2021 aangifte bij de politie van opzettelijke en stelselmatige verwaarlozing van dit rijksmonument. Strafrechtelijk onderzoek bleef echter uit. Nu laat ook het Hof weten: zonder actieve inzet van bestuursrecht van de gemeente heeft strafrechtelijke vervolging weinig kans van slagen.

Heemschut Zeeland zet zich al lange tijd in voor redding van het Hoompje. Al jarenlang hebben wind en water vrij spel in het voormalig pensionaatsgebouw. De eigenaar, die in de landelijke pers ook wel de Krottenkoning wordt genoemd, doet al decennialang niets om de staat van het rijksmonument te redden te behouden. Het Hof erkent dan ook dat er voldoende redenen zijn voor aangifte.

Het probleem lijkt echter te liggen bij de uitblijvende bestuursrechtelijke handhaving van de gemeente Sluis. Strafrechtelijke vervolging zou hierdoor niet opportuun zijn, zo stelt het Hof van Justitie. De eigenaar is zogezegd nooit officieel door de gemeente op de vingers getikt en kan zich hierop beroepen bij eventuele strafrechtelijke vervolging.

Oproep aan gemeente Sluis

Hoewel er voldoende gronden zijn voor aangifte, ziet Heemschut Zeeland dat met de uitspraak van de rechter gemeentelijk handhaven een voorwaarde wordt voor succesvolle strafrechtelijke vervolging. Daarom doet Heemschut de oproep aan de gemeente om de weg vrij te maken voor strafrechtelijk optreden: staak de vruchteloze contacten met de eigenaar en handhaaf! Bestuursrechtelijke actie door de gemeente Sluis is nu echt nodig. 

Lees hier de brief aan de gemeente


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.