Nieuwsbericht

Huis Etty Hillesum bedreigt met sloop

De sloopplannen voor de panden Gabriel Metsustraat 2-6 bestaan al enkele tijd maar hebben inmiddels de landelijke pers gehaald. In één van deze panden aan het Museumplein schreef Etty Hillesum haar beroemd geworden oorlogsdagboeken en brieven. Daarnaast zijn de panden van grote architectonische waarde voor het gevelbeeld van het plein. De sloop kent bovendien geen enkele noodzaak. De panden zijn in goede conditie en gemakkelijk aan te passen aan de eisen van de huidige tijd.

Een buurtbewonerscomité is al enige tijd tegen in protest tegen de sloopplannen. In het voorjaar van 2019 heeft men bezwaar aangetekend tegen een bouwplan voor een appartementencomplex met ondergrondse garage, waartegen de procedure nog loopt. Hierop heeft de eigenaar een nieuw plan ingediend, dat echter nog steeds voorziet in volledige sloop. Heemschut sluit zich aan bij de bezwaren van het buurtcomité en probeert de sloop af te wenden. Onlangs nog heeft het Cuypersgenootschap de gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd voor de drie panden en is er zelfs een enquête tegen de sloop gestart.

De drie panden in de zogenaamde eclectische stijl zijn ontworpen door de bekende Amsterdamse architect A.W. Weissman (van o.m. het Stedelijk Museum) in samenwerking met P.H. van Niftrik (zoon van de vroegere stadsingenieur) als stalhouderij met bovenwoningen. Ze zijn gebouwd in 1901 en staan direct aan het Museumplein. Ze behoren tot de weinige in rij gebouwde panden die hier vrij uitzicht op hebben en zijn daardoor van grote waarde voor het gevelbeeld van het plein. Boven de ietwat rommelige plint zijn de panden uitzonderlijk goed bewaard gebleven en vertonen zij nog veel kenmerken van de eclectische architectuur van omstreeks 1900: rijkelijk bewerkte erkers, Franse balkonnetjes met siersmeedwerk en decoratieve overstekende afdakjes.


Naast architectonische waarde vertegenwoordigt in het bijzonder huisnummer 6 ook cultuurhistorisch erfgoed. Dit pand is het voormalige woonhuis van Etty Hillesum (1914-1943) en tevens het pand waar zij de basis voor haar indringende en wereldberoemd geworden dagboeken schreef, die onder de titel Het Verstoorde Leven werden uitgegeven. Het was haar laatste woonhuis voor zij naar Westerbork werd gedeporteerd. Aan de gevel hangt ter nagedachtenis een plaquette.
Zoals betrekkelijk veel architectuur in Stadsdeel Zuid kennen de panden een te lage waardering (orde 3) op de ordekaarten van de gemeente. Door dit gebrek aan waardering staat de architectuur in Stadsdeel Zuid, wellicht méér dan op andere plekken in de stad onder druk.

Heemschut zet zich al geruime tijd voor verschillende projecten in dit stadsdeel in. Ook de panden aan de Gabriel Metsustraat verdienen volgens Heemschut, evenals het Cuypersgenootschap, de beschermde status van monument. Als voorlopig slotakkoord in deze kwestie zullen ook in de gemeenteraad vragen worden gesteld over deze sloopplannen. Wordt vervolgd


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.