Nieuwsbericht

IJsvogels, salamanders en NSW Landgoed in Twello ernstig bedreigd

Op Landgoed Beekwolde vlogen de ijsvogels over de vijver. Waar zijn ze gebleven? In de vijver zwemmen kamsalamanders, maar hoe lang nog? De gemeente Voorst wil nog net niet in de voortuin van het Landhuis woningen bouwen. Heemschut verzet zich tegen de verstening van dit groene gebied, er zijn voldoende alternatieven die niet zijn onderzocht.

Het landhuis is in 1872 als woonhuis gebouwd en is onderdeel van de landgoederengordel in Twello. Daarna was het een hotel annex verzorgingshuis. Ook is het een internaat geweest en heeft het als opslagruimte gediend voor hulpgoederen die werden overgebracht naar Zeeland na de watersnoodramp. Nu wordt het weer particulier bewoond, waarvoor het is bestemd.

Het landgoed is onderdeel van de “Groene Carré”, de landgoederenzone rond Twello, bestaande uit een parkachtig landschap met vele monumentale gebouwen. Een rijk gebied met cultuur en natuur. Het grenst aan het Fliertdal, de beek Fliert stroomt hier en schept een bijzondere flora en fauna. Het is daarom terecht een beschermd gebied.

Komen de ijsvogels weer naar Beekwolde als de gemeente hier een woonwijk gaat bouwen? Kunnen de salamanders nog op zoek naar nieuwe leefgebieden? Is er nog sprake van een groene landgoederengordel? Heemschut verzoekt de gemeente dringend de alternatieven te onderzoeken!

Landhuis Beekwolde

De tuin van Beekwolde met zicht op de overzijde


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.