Nieuwsbericht

Inzet voor bijzondere systeembouw uit de wederopbouwperiode in Amsterdam

Heemschut Amsterdam kent een groot belang toe aan de nog resterende voorbeelden van naoorlogse systeembouw in de hoofdstad. Om de woningnood te bestrijden werd er in de jaren vijftig en zestig veel geƫxperimenteerd met nieuwe bouwsystemen. Een goed voorbeeld zijn de zogenaamde Airey-woningen.

Dit type systeembouw bestaat uit een skelet van beton en staal met buiten- en binnenbekleding van beton- en houtvezelplaat. Hoewel het syteembouw betreft heeft ieder aireycomplex zijn eigen karakteristieken.

In de afgelopen decennia zijn veel aireycomplexen gesloopt of bij renovaties sterk verminkt geraakt. Veelal wordt voor sloop gekozen omdat het beeld bestaat dat dit soort woningen lastig te verduurzamen zijn. Het tegendeel is echter waar. In de afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld in Amersfoort en Tilburg aireywoningen met succes aangepakt.

Het is aan een actie van onder andere Heemschut te danken dat een aireycomplex bestaande uit dertien woonblokken aan de Burgemeester de Vlugtlaan in Slotermeer enkele jaren geleden van de sloop is gered. Een complex aan de Johan Jongkindstraat in Slotervaart staat echter sterk onder druk. De eigenaar en de gemeente willen een deel van het complex – bestaande uit portieketagewoningen, een bibliotheek, verenigingslokaal en winkelruimtes - slopen voor de aanleg van een nieuwe weg. Ook wordt verdichting op deze locatie onderzocht. Reden voor Heemschut om al vanaf 2018 te pleiten voor behoud en bescherming van dit beeldbepalende complex.

Anno 2022 constateren wij dat het betrokken stadsdeel maar geen besluit neemt op ons verzoek. Men lijkt de handen vrij te willen houden voor sloop-nieuwbouw. Onlangs heeft Heemschut besloten om de druk op te voeren. Het betrokken stadsdeel is recent in gebreke gesteld wegens het niet tijdig reageren op onze formele monumentenaanvraag. Indien nodig kan Heemschut de druk (juridisch) verder opvoeren.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.