Nieuwsbericht

Kamer geeft opdracht voor bescherming interieurensembles kerken

Er moet een beperkt aanwijzingsprogramma worden opgezet om de interieurensembles in Rijksmonumentale kerken aan te wijzen en te beschermen. Die opdracht heeft de Tweede Kamer vandaag gegeven aan de regering. Een motie van ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber werd in meerderheid gesteund. Heemschut is verheugd met deze belangrijke eerste stap in de bescherming van kwetsbare interieurs.

De motie werd aangenomen na de start van de Nationale Kerkenaanpak, anderhalve week geleden. Gemeenten gaan de komende jaren in heel Nederland actief aan de slag met het opstellen van kerkenvisies. Ook Heemschut doet mee in deze landelijke aanpak.

Maar nu gaan de Kamerleden verder. Er moet een beperkt aanwijzingsprogramma worden opgezet om Rijksmonumentale kerken samen met het aanwezige interieur aan te wijzen als interieurensemble. Een mogelijkheid die al in de nieuwe Erfgoedwet was vastgelegd, maar waarvan tot op heden nog geen gebruik van is gemaakt. Ook moet, zo stellen de Kamerleden, bij het opstellen van de nieuwe kerkenvisies extra aandacht worden geschonken aan de kwetsbare interieurs van kerken.

Bij sloop of herbestemming blijkt nu namelijk dat juist de interieurs vaak worden aangetast. 

Heemschutdirecteur Karel Loeff reageert blij op het nieuws. Heemschut maakt zich al heel lang zorgen over de toekomst van kerkinterieurs, maar ook andere interieurs. 

"De motie is een belangrijke stap op weg naar erkenning van historische interieurensembles. En ook een steun in de rug naar uitbreiding in de toekomst naar andere categorieën monumenten", aldus Loeff. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.