Nieuwsbericht

Kamer kritisch op plannen Kabinet voor bezuiniging op monumenten

Vandaag hebben FIM, Bond Heemschut en Kunsten ’92 een petitie tegen de voorgenomen bezuiniging op monumenten aangeboden aan de Vaste Commissie Financiën van de Tweede Kamer.

Vandaag hebben FIM, Bond Heemschut en Kunsten ’92 een petitie tegen de voorgenomen bezuiniging op monumenten aangeboden aan de Vaste Commissie Financiën van de Tweede Kamer. Karel Loeff (directeur Erfgoedvereniging Bond Heemschut) overhandigde aan voorzitter Pieter Duisenberg de 10.468 keer ondertekende petitie ‘Op erfgoed bezuinigen? Een monumentale vergissing!‘

De aanwezige Kamerleden benadrukten allen het belang in te zien van het behoud van monumentaal erfgoed voor de hele samenleving. Voorzitter Duisenberg was onder de indruk van het aantal ondertekenaars en gaf te kennen de petitie zeer serieus te nemen en dat dit onderwerp de volle aandacht heeft van de Kamer.

Gisteren bleek bij het Tweede Kamerdebat over de belastingplannen voor volgend jaar dat zowel oppositie als coalitie kritisch zijn op de plannen van het kabinet om te bezuinigen op o.a. de fiscale regelingen voor monumenten en scholing. Het kabinet heeft de oppositie nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer.

Oppositiepartijen CDA, SP, D66 en ChristenUnie zien niets in het wetsvoorstel, omdat het als een “ordinaire” bezuiniging is bedoeld en het ten koste gaat van cultureel erfgoed. Ook coalitiepartner VVD is kritisch, omdat het niet duidelijk is of de nieuwe subsidieregelingen (die ervoor in de plaats komen) goed zullen werken en omdat het om onderwerpen gaat die de VVD belangrijk vindt, zoals het in stand houden van cultureel erfgoed (en een leven lang leren), aldus VVD-Kamerlid Aukje de Vries. De andere coalitiegenoot PvdA is kritisch vanwege de gebrekkige uitwerking van de plannen.

Aanstaande maandag 7 november vindt het vervolg van het Tweede Kamerdebat ‘Pakket Belastingplan 2017’ plaats, waarbij staatssecretaris Wiebes de vragen van de Kamer zal beantwoorden. Ook minister Bussemaker komt naar de Kamer voor dat debat. Zie agenda.

De delegatie die de petitie aanbood, bestond uit Karel Loeff (Bond Heemschut en secretaris FIM), Mathijs Witte (Bond Heemschut), Leo Endedijk (Hollandsche Molen en voorzitter FIM), Nel Viersen (Bewoond Bewaard en vice voorzitter FIM), Jephta Dullaart (FIM), Heleen Alberdingk Thijm (Kunsten ’92), Per Insinger (VPHB), Berend Pastoor (FPG), Roel Robbertsen (FPG), Ewoud van Arkel (Agrarisch Erfgoed Nederland)


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.