Nieuwsbericht

Kamervragen over ondersteuning kleine gemeenten bij handhaving verwaarlozing

Kamerlid Lenny Geluk-Poortvliet (CDA) heeft aan minister Van Engelshoven van Cultuur, Wetenschap en Onderwijs gevraagd of zij kleine gemeenten wil helpen die eigenaren van rijksmonumenten aanspreken op moedwillig verval. Dat verval is bij wet verboden, maar het blijkt in de praktijk lastig voor kleine gemeenten om eigenaren aan te pakken.

Lenny Geluk-Poortvliet stelt de Kamervragen na aanleiding van de plaatsing van de Villa Ivicke in Wassenaar op de shortlist van de Europese “7 Most Endangered sites” na voordracht van Heemschut.

Het rijksmonument Huize Ivicke wordt moedwillig door de eigenaar verwaarloosd. Diezelfde eigenaar bezit ook het klooster 't Hoompje in Sluis. Dat rijksmonumentale klooster wordt ook bewust verwaarloosd. Het blijkt in de praktijk zeer lastig voor (kleine) gemeenten om dit soort eigenaren juridisch aan te pakken. Het juridisch aanpakken van dit soort illegaal verval is kostbaar en tijdrovend, en ook een positief resultaat staat niet meteen vast.

Heemschut pleit daarom voor landelijke ondersteuning voor kleine gemeenten. Een suggestie die door het CDA-Kamerlid Lenny Geluk-Poortvliet nu ook de minister wordt voorgelegd via vragen in de Tweede Kamer.

"Ik ben blij dat het signaal landelijk wordt opgepikt, ik hoop dat er gekeken kan worden naar wat de mogelijkheden zijn voor ondersteuning in deze zaken", aldus directeur Karel Loeff van Heemschut in een eerste reactie. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.