Nieuwsbericht

Karakteristieke panden in kaart

De gemeente Loppersum maakt onderdeel uit van een van de oudste cultuurlandschappen van Nederland en wordt gekenmerkt door de kleine, idyllische wierdedorpen tussen de open ruimte van akkers, weiden, waterwegen en maren.

In de gemeente is recent de gebouwde omgeving in kaart gebracht en zijn karakteristieke panden geselecteerd. In Groningen speelt dat vanuit de provinciale omgevingsverordening alle gemeenten hun (gebouwd) erfgoed in kaart moeten hebben gebracht en dat karakteristieke en beeldbepalende panden moeten worden aangewezen en opgenomen in de bestemmingsplannen. Dit heeft eigenlijk twee aanleidingen:

-het is belangrijk dat elke gemeente zijn cultuurhistorische kwaliteiten kent en in zijn (juridische) beleidsdocumenten heeft opgenomen.

-de aardbevingsproblematiek vraagt om ‘gericht keuzes maken’. Bij de huidige discussie over versterking en mogelijk vervangende nieuwbouw is het zéker voor een gemeente in het epicentrum van het aardbevingsgebied van belang te weten wat behoudenswaardig is voor de totale ruimtelijke kwaliteit en identiteit van de gemeente!

Zo is ook in ’t Zandt een inventarisatie uitgevoerd en zijn panden geselecteerd om vervolgens te worden opgenomen als karakteristiek in het bestemmingsplan (met daarin een ‘sloopvertragende’ procedure om behoud te genereren). Maar volgens Heemschut Groningen was deze lijst niet compleet! Onder andere Hoofdstraat 51 (eigendom van de NAM) en een prachtige monumentale notariswoning aan het begin van dezelfde straat (particulier eigendom) waren niet geselecteerd.

Heemschut heeft de eigenaresse van de notariswoning geholpen om een zienswijze in te dienen voor de karakteristieke, monumentwaardige woning uit ca 1860. Gelukkig heeft de gemeente de zienswijze laten toetsen door de gemeentelijke monumentencommissie en waren zij het geheel eens met Heemschut Groningen. De notariswoning is toegevoegd aan de lijst van karakteristieke panden. Op dit moment overweegt de gemeente Loppersum ook gemeentelijke monumenten op verzoek te gaan aanwijzen. Heemschut Groningen zal zeker ook dan de eigenaresse helpen om status voor haar pand te verkrijgen!


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.