Nieuwsbericht

Kerk Grou verdient monumentenstatus

Het kerkgebouw aan de Kievitstraat in Grou is een waardering als gemeentelijk monument waard, zo concludeert architectuur-kenner en historicus Peter Karstkarel.

Hij schrijft dit in een belangrijk advies voor de aanwijzing van het voormalig kerkgebouw tot monument. De commissie Friesland is met de gemeente Leeuwarden in gesprek om de weg vrij te maken voor de gemeentelijke monumentenstatus.

De, sinds 2008 niet meer voor de eredienst in gebruik zijnde, gereformeerde kerk is in 1936 gebouwd naar ontwerp van Van der Zee. Het is een rechthoekige zaalkerk met een zadeldak tussen tuitgevels. Aan de achterzijde is een lage consistorie met eveneens een zadeldak aangebouwd. In 1964 is onder een hoek aan de oostzijde het gereformeerd verenigingsgebouw De Boei gebouwd als vergadercentrum van de kerk.

De commissie Friesland gebruikt het advies in het gesprek met de gemeente om de kerk als monument aan te wijzen.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.