Nieuwsbericht

Kerkgebouw het Kruispunt Maasdijk wordt op aanvraag Heemschut en Cuypersgenootschap monument

Beide organisaties vinden het ontwerp van de kerk bijzondere architectuur die je vooral van binnen ook ervaart.

Heemschut heeft samen met het Cuypersgenootschap bij de gemeente Westland het verzoek gedaan tot bescherming van de Nederlands Hervormde kerk Het Kruispunt te Maasdijk als gemeentelijk monument. Eigenaar de Protestantse Gemeente Maasdijk heeft het voornemen om het gebouw af te stoten en te verkopen. Een eerder op initiatief van de gemeente Westland gevoerde procedure tot aanwijzing als monument is op verzoek van het kerkbestuur stopgezet.

Per brief van 25 november laat het college van B&W van de gemeente Westland nu weten het besluit te hebben genomen om de kerk Het Kruispunt in Maasdijk als gemeentelijk monument aan te wijzen. De kerkenraad van de protestantse gemeente Maasdijk gaat akkoord.

Aanwijzing casco en houten plafond

De gemeente Westland heeft wel het verzoek van de kerkenraad ingewilligd om het oorspronkelijke casco, zijnde het exterieur van het kerkgebouw en teven het typerende houten plafond te beschermen middels een monumentenstatus. De aanbouwen, vaste meubilair, inrichting afwerking en bekleding van vloeren en wanden van de kerkzaal vallen buiten de bescherming. De kerkenraad wil graag de handen vrij hebben om delen van het interieur aan te passen. Het Kruispunt wordt mogelijk de nieuwe kerk van de gemeente. Dat vraagt uitbreiding en aanpassing van het bestaande gebouw.

Brief gemeente Westland, 25 november 2016

Heemschut dossier Het Kruispunt


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.