Nieuwsbericht

Kijken naar mogelijkheden technische school Oud-Beijerland

De commissie Zuid-Holland is in overleg met de gemeente aan het kijken wat de mogelijkheden voor het behouden van de technische school in Oud-Beijerland zijn. De school verliest na 53 jaar haar onderwijsfunctie en Heemschut pleit voor het behoud van het karakteristieke gebouw.

De school uit 1955 is geen monument, maar is zeldzaam en nog vrij gaaf. Bij de opening op woensdag 14 september 1955 gold de Technische School in Oud-Beijerland als één van de modernste van ons land.

Een herinneringsplaquette bij de ingang herinnert aan het slaan van de eerste paal, op 19 november 1953. Bij de opening, bijna twee jaar later, sprak bestuursvoorzitter D. Fonkert sr. tevreden over de nieuwe tijden voor het nijverheidsonderwijs: ,,Van overheidswege wordt het begrip voor dit onderwijs steeds groter. Zodat dit soort moderne en goed geoutilleerde gebouwen kunnen worden gesticht.”

Een glas-in-lood raam in de centrale hal herinnert aan de voormalige huishoudschool, één van de fusiepartners uit het verleden. Het raam is ontworpen door de heer J.D. de Groot uit Dordrecht in 1954. Het raam stelt voor de ontwikkeling van de vrouw en haar taak, gesymboliseerd in een boom, waarvan de takken het tijdperk aangeven. 

Meer informatie over deze school is hier te vinden


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.