Nieuwsbericht

Klokkenhof: vanaf nu een monument

Het markante flatgebouw Klokkenhof, gebouwd op een al even markante plek aan het Amsterdamse Surinameplein, is sinds deze week een gemeentelijk monument. Op verzoek van Heemschut heeft het bestuur van stadsdeel Zuid besloten om de hoogbouw de Klokkenhof plus het naastgelegen voormalige bibliotheekgebouw aan de gemeentelijke monumentenlijst toe te voegen

Daar was dan ook alle reden voor, vindt Heemschut Amsterdam. Ook hier dreigt namelijk de stedelijke verdichting soms ten koste te gaan van waardevolle historische gebouwen, zoals de Klokkenhof.

Het door de architecten C. Wegener Sleeswijk en S.J.S. Wichers ontworpen gebouw Klokkenhof uit 1962 is een van de beeldbepalende gebouwen aan het plein. Het bestaat uit een hotel met café-restaurant en daarboven 140 kleine woningen met gemeenschappelijke voorzieningen die bestemd waren voor ongehuwde werkende vrouwen. Hoewel er grote behoefte was aan deze woonvorm, waren er maar weinig opdrachtgevers die zich hiervoor inzetten. Initiatiefnemer en ontwikkelaar was aannemer Huibert van Saane, die in 1942 het vergelijkbare flatgebouw Oranjehof had gebouwd. Mede dankzij het carillon op het hoogste punt en een gevelmozaïek van Jan Goeting op straatniveau is het een bekend gebouw in de stad. De architectuur is sinds de oplevering vrijwel niet aangetast.

Op diverse locaties in Amsterdam worden de verdichtingsmogelijkheden onderzocht, zo ook bij het Surinameplein. Stedenbouwkundig en verkeerstechnisch kan het plein verbeterd worden en verdichting kan daarvan een onderdeel zijn. Het is goed als mogelijke verbeteringen onderzocht worden, mits daarbij de waardevolle bebouwing wordt behouden. Met de toekenning van de monumentenstatus is de iconische Klokkenhof voor de toekomst te behouden.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.