Nieuwsbericht

Knardijk, puur erfgoed

De Knardijk is een bijzonder fenomeen in het Flevolandse landschap. Anno nu is het een 'slaperdijk' maar halverwege de twintigste eeuw begon met deze dijk de aanleg van Oostelijk Flevoland. Al snel werd de dijk ontdekt en ontstonden in het weekeinde files met nieuwsgierigen die het bijzondere waterstaatswerk wilden beleven en naar de eerste woningen in Lelystad kwamen kijken.

In de uitgave 'Knardijk' wordt u geïnformeerd over de oudste geschiedenis van de dijk, die al in de ijstijden begint als het bodemprofiel, dat nu meters onder het oppervlakte ligt, wordt gevormd. Een overblijfsel van die prehistorische geschiedenis is de zandopduiking 'de Knar'. In de Zuiderzeeperiode was dit voor de Zuiderzeegarnaal en de Zuiderzeeharing een belangrijke voedsel- en paaiplaats en dus ook belangrijk voor de Zuiderzeevissers. Ook hierover vindt u in deze uitgave een boeiend verhaal. Natuurlijk komt de aanleg van de IJsselmeerpolders en de Knardijk aan bod evenals het ontwerp en de inrichting van het omringende landschap. Aandacht is er ook voor de betekenis van de dijk voor de natuur. Er liggen verschillende natuur- en bosgebieden langs de dijk.
Verder treft u nog wat bijzonderheden aan in deze uitgave, zoalsover de drie laatste garnalen van de Zuiderzee, een boze schrijver Nescio en enkele opmerkelijke krantenartikelen. 
 
Knardijk is onder meer gebaseerd op de vier lezingen van de themadag 'Knardijk' van Heemschut Flevoland in mei 2018.

De uitgave Knardijk kunt u hier kosteloos downloaden.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.