Nieuwsbericht

Kunst uit de wederopbouwperiode verdwijnt snel

De monumentale kunst uit de wederopbouwperiode verdwijnt in hoog tempo uit Nederland. De laatste jaren beginnen enkele gemeenten en eigenaren in te zien dat hiermee een gat wordt geslagen in het naoorlogs cultureel erfgoed. Namens de Werkgroep Monumentale Kunst van de Erfgoedvereniging Heemschut luidt Willem Heijbroek de noodklok in het magazine In Brabant.

Een goede regeling voor behoud is dan ook dringend noodzakelijk. Zo is er gedegen cultuurhistorische beschrijving en waardebepaling van dit soort kunstwerken nodig. Een verplichting volgens de auteurswet, alleen die wordt vaak niet uitgevoerd. Het is noodzakelijk om in elke gemeente een specialist aan te stellen, die een bindend advies kan uitbrengen over het behoud van dit soort toegepaste kunst, zo concludeert Heijbroek.

In Brabant is hét tijdschrift voor Brabants erfgoed. Ieder kwartaal doet de redactie een greep uit de rijk gevulde schatkist van het Brabantse erfgoed. Het volledige artikel is hier te lezen.

In Brabant: Monumentale kunst uit de wederopbouwperiode bedreigd


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.