Nieuwsbericht

Kunstwerk Betsy Thoden van Velzen in Zwartsluis behouden

Dankzij de gezamenlijke inzet van de Provinciale Commissie Overijssel en de Werkgroep Monumentale Kunst van Heemschut, de gemeente Zwartewaterland en lokaal betrokkenen blijft een keramisch kunstwerk van kunstenares Betsy Thoden van Velzen in Zwartsluis behouden.

Het kunstwerk van Betsy Thoden van Velzen (1903-1984) dreigde met de sloop van een scholencomplex in Zwartsluis te verdwijnen. Aangezien het een, voor Zwartsluis, uniek voorbeeld is van architectuurgebonden kunst uit de wederopbouwperiode is er van verschillende kanten ingezet op behoud.

Redding van het werk leek echter technisch ingewikkeld. Heemschut heeft de gemeente daarom in contact gebracht met restaurator Arno van Sabben. Arno heeft aangegeven dat het kunstwerk goed te redden is en dat dit niet zeer kostbaar hoeft te zijn. Op basis van zijn voorstel is het besluit genomen om het werk veilig te stellen. Eind juni 2017 zal Arno van Sabben het kunstwerk verwijderen. Na de verwijdering blijft Heemschut betrokken om mee te denken over een goede nieuwe locatie voor het werk. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.