Nieuwsbericht

Kunstwerk De Puttertjes staat op de nieuwe plek

Twee jaar geleden werd bericht dat het kunstwerk De Puttertjes van kunstenaar Gerard Bruning, dat onderdeel uitmaakte van de verzameling monumentale kunst van het voormalige Van der Puttlyceum in Eindhoven, weggehaald zou worden. Na een succesvolle reddingsactie, waarbij ook Heemschut betrokken was, werd het kunstwerk afgelopen maand op een nieuwe plek feestelijk onthuld. De Werkgroep Monumentale Kunst van Bond Heemschut heeft zich van meet af aan ingezet bij de redding van dit kunstwerk en de overige drie in het voormalig Van der Putlyceum

De Puttertjes, een betonnen kunstwerk in de vorm van boven elkaar vliegende vogels, werd in 1964 voor de hoofdingang van het Van der Puttlyceum geplaatst. Het bleef daar een halve eeuw staan en werd een kenmerkend beeld voor de buurt. Twee jaar geleden werd het plan aangekondigd om de kunstwerken, die in en rond het voormalige Van der Puttlyceum stonden, weg te halen. Een oud-leerling van het Van der Puttlyceum, Jan Segers, riep buurtbewoners op om in actie te komen. Hij wilde dat in ieder geval het karakteristieke kunstwerk De Puttertjes behouden zou blijven. Samen met andere betrokkenen bedacht Segers een reddingsplan, het idee was om het kunstwerk in de voortuin van het appartementencomplex Frankrijk Staette te plaatsen. Het plan van Segers kreeg steun van allerlei partijen, waaronder Heemschut, die te hulp kwam met advies. De reddingsactie bleek een lange weg van procedures. Daarnaast moest het kunstwerk, dat was overwoekerd door planten, nodig gerestaureerd worden. Om de hoge kosten van de restauratie te verminderen, werd besloten om alleen het beeld zelf op te knappen, de oude sokkel werd omgeruild voor een nieuwe. Begin dit jaar werd het Van der Puttlyceum gesloopt, maar De Puttertjes zullen voor altijd een aandenken zijn aan de monumentale kunst van de school.

Foto: gemeente Eindhoven

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.