Nieuwsbericht

Kunstwerk Enkhuizen na restauratie herplaatst

In 2018 heeft de Werkgroep Monumentale Kunst (WMK) de gemeente Enkhuizen verzocht om in te zetten op behoud van een kunstwerk van Herman Diederik Janzen aan de gevel van de te slopen voormalige technische school aan de Kuipersdijk 13 te Enkhuizen. Medio 2018 is het beeld vervolgens in overleg tussen de school, de WMK en Oud Enkhuizen gedemonteerd.

In mei 2022 is het werk na een uitvoerige restauratie door Lasbedrijf BvD herplaatst tegen de gevel van de Enkhuizer Zeevaartschool.

Het kunstwerk is een prachtig voorbeeld van een naoorlogs metaalreliëf. Het werk is van de hand van de Amsterdamse beeldhouwer Herman Diederik Janzen. Janzen heeft net als veel prominente tijdgenoten zijn opleiding genoten aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Naast beeldhouwer was hij ook medailleur. Zowel als beeldhouwer als medailleur heeft Janzen veel belangrijke opdrachten gekregen. Zijn beelden zijn op diverse plekken in Nederland te vinden.

Het kunstwerk is gerestaureerd met steun van de gemeente Enkhuizen, het Ondernemersfonds Enkhuizen en het Enkhuizer Aannemersbedrijf (E.A.B.). De WMK en Oud Enkhuizen hebben zich ingespannen voor de fondsenwerving.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.