Nieuwsbericht

Kunstwerk Van der Madeweg dreigt verloren te gaan

Heemschut Amsterdam wil dat de gemeenteraad zich uitspreekt over het behouden van het kunstwerk van Cornelius Rogge op het metrostation Van der Madeweg. Het kunstwerk dreigt aan de eigenaar te worden teruggeven omdat opknappen te duur is. Heemschut heeft de raad aangeschreven.

Enkele jaren geleden is er veel discussie geweest over de toekomst van de kunst in de metrostations van de Oostlijn. Aanvankelijk was het idee om (een groot deel) van de kunst te verwijderen om strakke en moderne stations te kunnen realiseren. Dit idee riep veel protest op vanuit bewonersorganisaties en de erfgoedwereld. Erfgoedvereniging Heemschut heeft zich vanaf het begin ingezet voor het behoud van de monumentale metrokunst. Het totale ensemble van kunst in de stations en tunnelbuis is uniek in Nederland. In de periode 2011-2014 is er veel over de kunstwerken gesproken en heeft de gemeenteraad uiteindelijk besloten dat de bedreigde kunst behouden dient te blijven. Tevens is de kunst goed onderzocht en kwam er budget vrij voor de restauratie van de aanwezige kunstwerken.

Anno 2017 is de renovatie van de metrostations in volle gang en zijn ook de eerste kunstwerken gerestaureerd en/of herplaatst. Deze ontwikkeling is zeer positief. Wij zijn echter teleurgesteld in een recent besluit om één belangrijk kunstwerk niet terug te laten keren op de oude plek. Het betreft de grillig gevormde plaatwerken die tegen de perronoverkappingen van het bovengrondse station Van der Madeweg zijn geplaatst. Het werk is van de hand van beeldhouwer Cornelius Rogge. Werk van Rogge is aanwezig in onder andere de collecties van het Stedelijk Museum en Kröller-Müller Museum. Uit het onderzoek dat enkele jaren geleden is gedaan op verzoek van de gemeente blijkt het belang van dit kunstwerk.

Op dit moment is het kunstwerk gedemonteerd en opgeslagen. Tijdens het werk aan het metrostation is ontdekt dat er in de jaren tachtig giftige verf (Chroom-6) is gebruikt om het werk geel te kleuren. Herplaatsing in de huidige toestand kan niet. Na een grondige renovatie (oude verf stralen en opnieuw schilderen met een veilige gele verf) is herplaatsing echter goed mogelijk. Deze stap wil men echter niet zetten omdat deze ingreep kostbaarder is dan een normale behandeling (schatting is dat het ca 45000 euro kost). Tevens is men van mening dat de kunstwerken straks toch minder zichtbaar zijn omdat de perronkappen langer zijn geworden. Het idee is nu om het kunstwerk op kosten van de gemeente af te voeren en weer terug te geven aan de kunstenaar. Daarmee wordt het probleem van de giftige verf verplaatst, wordt het ensemble van de metrokunst aangetast en is Amsterdam een kunstwerk kwijt van een befaamde kunstenaar.

Heemschut kan zich niet vinden in de argumentatie van de gemeente en vindt het van groot belang dat de gemeenteraad zich uitspreekt over het kunstwerk. Zoals aangeven heeft de raad eerder besloten om de metrokunst te behouden. Tevens heeft de raad in 2016 een Initiatiefvoorstel van D66, SP en PvdA aangenomen voor het behoud van monumentale wandkunst in Amsterdam. Het afvoeren van dit belangrijke kunstwerk botst met uw eerdere besluiten. Bovendien heeft u als gemeente ook een verantwoordelijkheid naar de samenleving toe. Als verantwoordelijk eigenaar - en destijds opdrachtgever - geef je een kunstwerk met giftige verf niet terug aan een individu.

Wij hopen dat de gemeenteraad zal besluiten tot een zorgvuldige restauratie en herplaatsing van de kunst op metrostation Van der Madeweg. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.