Nieuwsbericht

Kustpact: winst voor de kust!

Vandaag hebben meer dan 60 overheden en organisaties het kustpact ondertekend. De coalitie Bescherm de kust is verheugd met de ondertekening.

Vandaag hebben meer dan 60 overheden en organisaties het kustpact ondertekend. De coalitie Bescherm de kust is verheugd met de ondertekening. Het is een mooi resultaat voor onze kust. In het kustpact staan afspraken over het beschermen van het kustlandschap. Ook bevat het voorwaarden voor nieuwe recreatieve bebouwing. Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie  Zuid-Holland zijn medeondertekenaars van het kustpact namens de coalitie Bescherm de kust.

Kust beter beschermd

De coalitie Bescherm de Kust is blij dat alle betrokken overheden het kustpact onderschrijven. Er komt voortaan een grote rem op recreatieve bebouwing. In het kustpact is afgesproken dat er buiten bebouwde gebieden geen nieuwe recreatieve bebouwing op het strand en in de duinen bijkomt. Wat ongerept is blijft dus ongerept.

Nieuwe bebouwing in bebouwde gebieden

Plannen die al gebouwd worden of waarover al openbare besluitvorming is geweest vallen buiten de nieuwe afspraken. Dit geldt ook voor bouwprojecten binnen het bestaande bebouwde gebied zoals bijvoorbeeld de badplaatsen van de Hollandse kust. Na het sluiten van dit kustpact gaan de kustprovincies zones aangeven waar ruimte is voor recreatieve nieuwbouw en waar definitief geen plaats is voor bebouwing. Deze zones komen in provinciale verordeningen te staan. Daarmee worden de gemaakte afspraken van het kustpact omgezet van intenties naar harde regels.

Bescherm de Kust blijft alert

“Fantastisch dat gemeenten en provincies laten zien dat ze de bescherming van onze kust serieus nemen”, zegt directeur van Natuurmonumenten Marc van den Tweel. Toch is het werk nog niet klaar. “We zijn heel blij met de afspraken die in het kustpact staan, maar we zullen de verdere uitwerking nauwgezet volgen – als luis in de pels van alle gemeenten en provincies die vanaf nu aan de slag gaan met hun kustplannen.”


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.