Nieuwsbericht

Lancering Erfgoedagenda voor verkiezingen 2017: Erfgoed in uw verkiezingsprogramma's: 8 punten

Vijftien erfgoedorganisaties, waaronder Heemschut , roepen politieke partijen op cultureel erfgoed een plek te geven in hun verkiezingsprogramma’s

Vijftien erfgoedorganisaties, die samen het brede werkterrein van immaterieel en materieel cultureel erfgoed vertegenwoordigen, roepen politieke partijen op cultureel erfgoed een plek te geven in hun verkiezingsprogramma’s, en reiken 8 concrete aandachtspunten aan.

De agenda is een initiatief van de volgende organisaties van het Erfgoedplatform van
Kunsten ’92, landelijke belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed:

• BOEi Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed
• Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland
• Digitaal Erfgoed Nederland
• Erfgoedvereniging Heemschut
• Federatie Instandhouding Monumenten
• bestuur Federatie grote monumentengemeenten
• Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
• Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland
• Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
• Museumvereniging
• Nationaal Restauratiefonds
• Netwerk voor Bedrijfsmatig Archiveren
• Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen in Nederland
• R.P. de Jong Archiefadvies
• Stichting Nationale Archeologiedagen

en tot stand gekomen in goede samenspraak met het Mondriaan Fonds.

Bekijk de erfgoedagenda.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.