Nieuwsbericht

Lees hier de Nationale Kerkenaanpak

Op 13 november ondertekende bestuurslid Peter Doolaard namens onze vereniging de samenwerkingsovereenkomst voor de Nationale Kerkenaanpak. De komende jaren wordt met het ministerie van OCW, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de verenigende kerkgenootschappen en een aantal andere organisaties de schouders gezet om de problematiek van vrijkomende kerkgebouwen het hoofd te bieden.

Het doel van de samenwerking is een duurzaam toekomstperspectief te ontwikkelen voor het religieus erfgoed in Nederland. Om dat te bereiken is het noodzakelijk om álle kerken in samenhang te bezien: van alle tijden, van alle geloven, monumentaal en niet-monumentaal. Om dat toekomstperspectief dichterbij te brengen is en wordt een samenhangend pakket aan afspraken, maatregelen en voorzieningen ontwikkeld binnen het Programma Toekomst Religieus Erfgoed.

Heemschut zet zich naast de algemene uitgangspunten specifiek in voor het vergroten van het draagvlak onder burgerorganisaties die opkomen voor het erfgoedbelang. Daarnaast zetten we in op het professionaliseren van de vrijwilligers.

Voor de realisering van deze beide doelen hebben we een projectaanvraag ingediend bij de RCE, waarbij het plan is om, lokale erfgoedorganisaties het instrument van de zogenaamde Kerkenvisies onder de aandacht te brengen. Naar verwachting starten we begin 2019 met de uitvoering van dit project.

Ter gelegenheid van de start van het samenwerkingsverband is een publicatie verschenen, waarin onder meer Henk Dirkx vanuit Heemschut wordt geïnterviewd. De onderstaande publicatie biedt een goed introductie op dit onderwerp, dat de komende jaren dus in de schijnwerpers zal staan. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.