Nieuwsbericht

Lot arbeiderswoningen Drachten lijkt beslecht

De toekomst van de karakteristieke woonhuizen aan de Geelgorsstraat en Noorderdwarsvaart in Drachten ziet er somber uit. De woningen worden geen gemeentelijk monument. Eigenaar woningcoörporatie Accolade gaat verder met de plannen voor sloop en nieuwbouw.

De 36 karakteristieke woningen aan de Geelgorsstraat en Noorderdwarsstraat in Drachten kunnen worden vervangen door veertig soortgelijke nul-op-meter-woningen. De meerderheid van de gemeenteraad van Smallingerland kiest voor sloop.

De woningbouwvereniging realiseerde in de vroege jaren in het uitbreidingsplan Noordoost zo’n tachtig woningen. Van de in 1920 en 1922 gebouwde woningen staan er nog 26 aan de Geelgorsstraat en acht aan de Noorderdwarsvaart. De andere zijn vervangen door nieuwbouw.

Het zijn twee-onder-een-kapwoningen met langskappen met dakschildjes bij de topgevels, zogeheten wolfseinden. De slaapverdiepingen kregen vensters in de zijgevels en grote kajuiten op de voorschilden. In de Geelgorsstraat staan aan weerszijden van Uilevlucht twee blokjes van vier woningen waarvan de hoekhuizen uitgemetselde geveltoppen kregen. Bij deze woningen kwamen gesmoorde, grijze pannen op de daken. 

Heemschut voerde actie voor het behoud van de karakteristieke huizen, maar het mocht niet baten. Een meerderheid van de bewoners koos zelf voor sloop, dat overtuigde de gemeenteraad om de sloop van woningen niet te blokkeren. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.