Nieuwsbericht

Maasstad Ziekenhuis en Heemschut werken samen aan eerherstel voor kunstwerk Louis van Roode

Louis van Roode was na de oorlog, zoals vele beeldende kunstenaars, betrokken bij diverse wederopbouwprojecten in Rotterdam.

Louis van Roode was na de oorlog, zoals vele beeldende kunstenaars, betrokken bij diverse wederopbouwprojecten in Rotterdam. De kunstenaar voorzag de veelal grootschalige nieuwe bebouwing in de stad van wandschilderingen, mozaïeken e.d. Ook elders in Nederland is monumentaal werk van zijn hand te vinden. Van Roode was zeer veelzijdig. Hij werkt in diverse technieken en ontwikkelde zich gaandeweg van figuratief tot een abstract kunstenaar. Zijn kunst is tot op de dag vandaag zeer prominent aanwezig in met name de Rotterdamse binnenstad.

De Werkgroep Monumentale Kunst van de Bond Heemschut ijvert voor het behoud van de kwetsbare monumentale kunst uit de naoorlogse periode. Van kunstenaars als Louis van Roode is in de afgelopen decennia reeds veel werk verloren gaan door sloop en renovatie van gebouwen. Groot was dan ook de vreugde toen medio 2015 bleek dat een reeds verloren gewaand werk van Van Roode toch nog bestond. Het betreft een afbeelding in mozaïek van Sint Clara, afkomstig uit het voormalige Sint Clara ziekenhuis in de Rotterdamse wijk Zuid.

Het kunstwerk is tijdens de uithuizing van het ziekenhuis vanuit het Clara naar de nieuwe locatie in Lombardijen gered door de Kunstcommissie en de Raad van Bestuur. Samen met twee werken van kunstenaar Ubo Scheffers is het werk van Louis van Roode met groot vervoer verhuisd naar het nieuwe Maasstad Ziekenhuis in Lombardijen. Hier is zij de afgelopen jaren op een onbebouwde vleugel van het ziekenhuis bewaard gebleven. 1,5 jaar geleden wilde men de vleugel opruimen en Clara moest maar wijken. Dat is dankzij een lid van de kunstcommissie van het ziekenhuis voorkomen. Kort na dit moment heeft de Werkgroep Monumentale Kunst contact gezocht met het ziekenhuis om Clara, na een lichte restauratie, een eervolle plek in het nieuwe Maasstad Ziekenhuis te geven. Dit plan wordt in de komende tijd verder uitgewerkt.
De doelstelling is om het werk van Louis van Roode voor de zomer van 2016 gerestaureerd en geplaatst te hebben.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.