Nieuwsbericht

Mag de Keetmolen in Ede nog draaien?

De gemeente Ede wil volop bouwen en ziet de molenbiotoop van rijksmonument de Keetmolen als mogelijke locatie. Echter, elke molen heeft van rijkswege recht op een gebied in een straal van 400 meter rond de molen waar beperkt gebouwd mag worden, de molenbiotoop. Die ruimte is nodig om de molen te kunnen laten draaien, een molen die stilstaat raakt in verval.

Dit recht is in Ede in het verleden al aangetast en nu werd er in de raad zelfs geopperd om de molen maar helemaal te verplaatsen, ergens buiten de bebouwde kom, dan komt deze bouwlocatie vrij. Hoewel Ede eigenaar is van de molen, zal dat niet aan de orde zijn maar het geeft wel aan hoe groot het belang is om in de molenbiotoop te bouwen.

Heemschut is ingeschakeld om voor het monument op te komen. Samen met de Oudheidkundige Vereniging Ede en de molenaars trekken zij op om de gemeente en ook de bewoners van Ede uit te leggen dat erfgoed een belangrijk onderdeel is van haar identiteit en die van Nederland. De meeste molens zijn rijksmonument, daar zijn goede redenen voor. Dankzij molens kon Nederland worden droog gemaakt, kon graan worden gemalen, kon hout worden gezaagd en meer. En molens vormen een grote aantrekkingskracht op bezoekers, maken de leefomgeving vriendelijk, een draaiende molen heeft iets vertrouwds en oer Hollands.

Een eerste stap is de gemeente Ede schriftelijk te wijzen op haar plicht om de molenbiotoop in stand te houden en het rijksmonument te beschermen. Ook biedt Heemschut de gemeente Ede een gratis lidmaatschap aan om samen te werken aan het behoud van erfgoed.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.