Nieuwsbericht

Manifest en meldpunt tegen afbraak Drents landschap

Erfgoedvereniging Bond Heemschut ziet de laatste jaren zorgelijke ontwikkelingen in het Drentse landschap. Essen, beekdalen, ontginningen met de kenmerkende landschapselementen verdwijnen en takelen in snel tempo af. Dat tast de samenhang en herkenbaarheid aan van het landschap dat Drenthe zo kenmerkt. Het ondermijnt de kracht van Drenthe als belangrijke wandel- en fietsprovincie.

Rijk, provincie en gemeenten schieten tekort in toezicht en het handhaven van de afgesproken regels. Dat komt doordat ze door verschuivingen in verantwoordelijkheden onvoldoende samenwerken. De rijksoverheid heeft in 2010 het landschap tot een vervallen rijksdoel verklaard. Vanuit het rijk zijn er dus geen nationale landschappen meer, maar ook geen interdepartementale nota’s, zoals de Nota Belvédère.

Het rijk heeft het geld dat het daarmee uitspaart niet aan provincie en gemeenten gegeven. Drenthe heeft daardoor alleen geld voor het Nationale Natuur Netwerk, (de voormalige Ecologische Hoofdstructuur). Voor vele duizenden landschapselementen in Drenthe is daardoor helemaal geen geld. Alleen al Staatsbosbeheer komt een miljoen te kort voor landschapsbeheer.

In 2011 schaften veel Drentse gemeenten de kapvergunning af. Het leidde tot een kaalslag onder bomen en singels in De Wolden, zo ontdekten vrijwilligers van Natuurvereniging Zuidwolde. Onder hen Wout van den Heuvel, Arie ten Wolde en Piet Pilkes uit Zuidwolde. Pilkes is ook actief in Heemschut. Binnenkort bieden ze de conclusies van hun werkgroep Landschapsbehoud aan aan het bestuur van hun vereniging. Heemschut Drenthe constateert dat het vijf voor twaalf is voor de Drentse natuur. De erfgoedvereniging roept daarom inwoners en organisaties in Drenthe op de afbraak van de natuur in hun eigen omgeving te melden bij mailadres heemschutcommissiedrenthe@gmail.com.

Een telefoontje naar de secretaris van Heemschut Drenthe, Ellen de Vries, mag ook: 0592-312226.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.