Nieuwsbericht

Manifest 'Gebruik de boerderij!' gepresenteerd

In de afgelopen maanden hebben de 15 verspreid in het land opererende boerderijenstichtingen en hun koepelorganisatie Agrarisch Erfgoed Nederland, het manifest Gebruik de boerderij! opgesteld. Het manifest is een oproep aan overheden en ontwikkelaars, eigenaren en bewoners van historische boerderijen, aan iedereen die het aangaat, om op een verstandige manier gebruik te maken van het vele agrarisch erfgoed dat er in ons land te vinden is.

Het manifest is gepresenteerd en aangeboden tijdens het congres dat plaatsvond in Zutphen. 

Het manifest is in de eerste plaats een oproep om erkenning te geven aan de waarden van historische boerderijen, omliggende erven en land. De belangrijkste opgaven waar het platteland zich voor gesteld ziet, hebben betrekking op de schaalvergroting van de landbouw, de effecten van de bevolkingskrimp, de groei van de stad, de klimaatverandering en de energietransitie. Maatschappelijk gewaardeerd agrarisch erfgoed kan helpen oplossingen te vinden voor deze vraagstukken.

Daartegenover staat de voor eigenaren zo belangrijke vraag: hoe zorgen we ervoor dat de vele fraaie historische boerderijen met hun karakteristieke verschijningsvorm, de aantrekkelijkheid van het platteland mede kunnen blijven bepalen? Hoe ondersteunen we de eigenaren in het vinden van nieuwe functies en in de financiering van hun vaak niet geringe onderhoudsopgave.

Kortom: dit manifest vraagt aandacht voor de waarden van karakteristieke boerderijen, voor het feit dat die boerderijen de aantrekkelijkheid van het platteland bepalen en dat je ervoor moet zorgen dat dat zo blijft.

Lees hier het manifest.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.