Nieuwsbericht

Manifest vraagt aandacht voor aantasting Brabants cultuurlandschap

Directeur Karel Loeff van Erfgoedvereniging Bond Heemschut mocht op 23 mei in Museum Klok en Peel in Asten uit handen van Sammy van Tuijl van Serooskerken het eerste exemplaar van het Manifest Brabants Landelijk Erfgoed in ontvangst nemen. Het manifest doet een oproep aan alle politici en beleidsmakers in Noord-Brabant om meer in te zetten op waardering en instandhouding van het landelijk en agrarisch erfgoed.

Acht organisaties, te weten Brabants Heem, Monumentenhuis Brabant, Stichting de Brabantse Boerderij, Stichting het Noord-Brabants Landschap, de Molenstichting Noord-Brabant, Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen en de Werkgroep Immaterieel Erfgoed Brabant en Heemschut Noord-Brabant, doen juist nu een oproep om beleid, instrumenten en menskracht in te zetten voor de inventarisering, waardering en bescherming van waardevolle landschapselementen.

Ineke Stroucken, bestuurslid van Brabants Heem: “we zien dat het Brabantse landschap snel verandert.  We merken daarbij dat lokale bestuurders vaak niet weten wat er aan bijzondere elementen in hun gemeente aanwezig is, en daarmee sluipend verdwijnt. Van houtwallen tot boerderijen met oude historische kernen, maar ook de biotoop, de omgeving van monumenten wordt sneller aangetast dan ooit.”

Speciale aandacht tijdens de presentatie was er voor boerderijen, groen erfgoed en voor zandpaden. Deze laatste worden vaak zomaar geasfalteerd, terwijl ze veelal kenmerkend zijn voor de Brabantse historie. Ook het groene erfgoed is ondergewaardeerd, vaak door kennisgebrek. “Voor je het weet is een historische aanleg met een rijke geschiedenis voorgoed verdwenen, reden om voor planontwikkeling bestaande waarden goed in kaart te brengen.”

Ook Heemschut directeur Karel Loeff constateerde dat het Brabantse landschap sneller lijkt te verdwijnen dan elders. “Misschien komt dat ook omdat heemkundekringen wel bezig zijn met hun lokale geschiedenis, maar vaak niet de koppeling maken naar actie voeren.” Hij riep de ruim 130 aanwezige bij Brabants Heem aangesloten organisaties op tijdig in actie te komen en zelf ook aandacht te vragen voor inventarisatie, behoud en instandhouding.

Het Manifest is inmiddels ook uitgereikt aan de Statenleden waarbij de organisaties verwachten hun oproep terug te vinden in het Coalitieakkoord.

Download:

Manifest Brabants Landelijk Erfgoed


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.