Nieuwsbericht

Meppelse wandschildering behouden na actie Heemschut's Werkgroep Monumentale Kunst

De decennia oude wandschildering in de aula van de voormalige HBS en Stad & Esch locatie aan het Zuideinde blijft bewaard. Met een speciale techniek wordt de verf- en stuclaag losgehaald en overgezet op doek. Over een paar maanden wordt het kunstwerk teruggeplaatst in de aula van de Stad & Esch locatie op Ezinge. Restaurateurs beginnen vrijdag 19 februari met het losmaken. Een groot succes voor Heemschut's Werkgroep Monumentale Kunst.

De wandschildering werd in 1963 gemaakt door kunstenaar Folkert Haanstra. Haanstra maakte de wandschildering ter ere van de toenmalige nieuwbouw, de aanbouw aan de HBS langs de Prinses Marijkestraat. De wandschildering is sindsdien, mede door zijn prominente plaats in de aula en opvallende kleuren, een beeldende herinnering van menig oud leerling aan de middelbare schooltijd. Nu, bijna zestig jaar later, heeft Stad & Esch inmiddels haar intrek genomen in het nieuwe schoolgebouw op Ezinge.

In de voormalig schoollocatie aan het Zuideinde worden appartementen gerealiseerd door ontwikkelaar Schavast B.V. Bij deze omvorming kon de wandschildering niet behouden blijven. De gemeente Meppel startte daarom een onderzoek naar alternatieve mogelijkheden om het kunstwerk te behouden.

Erfgoedvereniging Heemschut
Met de techniek die nu wordt toegepast wordt het kunstwerk zoveel mogelijk in originele staat bewaard. De relatief hoge kosten, zo’n 55.000 euro, leken nog roet in het eten te gooien. Erfgoedvereniging Heemschut vond echter meerdere partijen bereid om een duit in het zakje te doen. Een royale bijdrage vanuit stichting Waarborgfonds Meppel zorgde er uiteindelijk voor dat het benodigde budget grotendeels binnen is en dat de restaurateurs nu aan de slag kunnen.

Wethouder Van der Haar is ingenomen met het behoud van het kunstwerk: “Er zijn heel veel mensen die zich hier sterk voor hebben gemaakt. Die betrokkenheid bij dit stukje Meppeler historie vind ik mooi om te zien. En ik vind het fantastisch dat we het kunstwerk straks weer thuis kunnen brengen in de nieuwe school van Stad & Esch.”

De restaurateurs zijn naar verwachting enkele weken bezig met het verwijderen van de wandschildering. Daarna volgt een aantal vervolgbehandelingen in de werkplaats, voordat het kunstwerk teruggeplaatst kan worden in de nieuwe school. Naar verwachting zal dat in de loop van dit jaar gebeuren.

Het behoud van de wandschildering wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Waarborgfonds Meppel, de gemeente Meppel, de projectontwikkelaar, drie bij de stad en de school betrokken Meppelaars en provincie Drenthe. Erfgoedvereniging Heemschut is nog op zoek naar de laatste benodigde middelen om de gehele restauratie en terugplaatsing af te kunnen ronden.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.