Nieuwsbericht

Met sloop bedreigde huis Etty Hillesum wordt monument

De gemeente Amsterdam heeft de panden Gabriel Metsustraat 2-6 aangewezen als monument. In één van deze panden aan het Museumplein schreef Etty Hillesum haar beroemd geworden oorlogsdagboeken en brieven. De huizen werd met sloop bedreigd en het Cuypersgenootschap vroeg met steun van Heemschut de panden te beschermen met een gemeentelijke monumentenstatus. Vandaag is bekend geworden dat het college van Amsterdam dat overneemt. De huizen zijn daarmee gered van sloop.

De drie panden in de zogenaamde eclectische stijl zijn ontworpen door de bekende Amsterdamse architect A.W. Weissman (van o.m. het Stedelijk Museum) in samenwerking met P.H. van Niftrik (zoon van de vroegere stadsingenieur) als stalhouderij met bovenwoningen. Ze zijn gebouwd in 1901 en staan direct aan het Museumplein. Ze behoren tot de weinige in rij gebouwde panden die hier vrij uitzicht op hebben en zijn daardoor van grote waarde voor het gevelbeeld van het plein. Boven de ietwat rommelige plint zijn de panden uitzonderlijk goed bewaard gebleven en vertonen zij nog veel kenmerken van de eclectische architectuur van omstreeks 1900: rijkelijk bewerkte erkers, Franse balkonnetjes met siersmeedwerk en decoratieve overstekende afdakjes.

Naast architectonische waarde vertegenwoordigt in het bijzonder huisnummer 6 ook cultuurhistorisch erfgoed. Dit pand is het voormalige woonhuis van Etty Hillesum (1914-1943) en tevens het pand waar zij de basis voor haar indringende en wereldberoemd geworden dagboeken schreef, die onder de titel Het Verstoorde Leven werden uitgegeven. Het was haar laatste woonhuis voor zij naar Westerbork werd gedeporteerd. Aan de gevel hangt ter nagedachtenis een plaquette.
Zoals betrekkelijk veel architectuur in Stadsdeel Zuid kennen de panden een te lage waardering (orde 3) op de ordekaarten van de gemeente. Door dit gebrek aan waardering staat de architectuur in Stadsdeel Zuid, wellicht méér dan op andere plekken in de stad onder druk.

Eerder maakte de gemeente al bekend de spoedprocedure op te starten om de panden aan te wijzen als monument. Dat heeft er nu toe geleid dat de huizen ook daadwerkelijk monument zijn geworden. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.